Witam.
Na wstępie witam wszystkich jako świeżak i początkujący informatyk, który ma zadanie wyciągać różne raporty z systemu postawionego na bazie Oracle. Mam zapytanie, które muszę rozszerzyć o dodatkowe kolumny zawierające cechy danych materiałów. Poniżej listing i wygląd tego co wypluwa baza. Prośba o pomoc rozbudowania tego sqla o dodanie kolejnych kolumn. Dane mają pochodzić z tych samych tablic co już użyte, czyli nie będzie potrzebne żadne joinowanie. Oczywiście jak będą pytania o dalsze szczegóły to chętnie na nie odpowiem:

select a.magazyn, a.indeks, sum(nvl(ilosc_gm,0)) ilosc_gm, sum(nvl(ilosc_mws,0)) ilosc_mws , sum(nvl(ilosc_gm,0)) - sum(nvl(ilosc_mws,0)) saldo
from

(
select 'gm' typ, magazyn, indeks, sum(nvl(ilosc,0)) ilosc_gm, 0 ilosc_mws from VB_STANY_WG_NR_SERYJNYCH where magazyn in ('10','99','51','70') group by magazyn, indeks

union all

select 'mws', magazyn, indeks, 0, sum(nvl(ilosc,0)) from mws_stany_browser_v where magazyn in ('10','99','51','70') group by magazyn, indeks
) a
group by a.magazyn, a.indeks
having sum(nvl(ilosc_gm,0)) - sum(nvl(ilosc_mws,0)) <> 0

Wynik:
screenshot-20190112183501.png

Kto pomoże?