Czy kolumna z nadanym kluczem zapożyczonym może przyjąć wartość NULL?

Chodzi mi o sytuację, w której w formularzu jest selektor, w którym użytkownik wybiera np. kraj. Kraje przechowywane są w odrębnej tabeli, ALE użytkownik może tego kraju nie wybrać. Nie chciałbym w tabeli z krajami tworzyć pozycji BRAK WYBORU.