Hej
Mam pytanie czy możliwe jest połączenie danych w liście kluczem obcym z jednym elementem z innej kolekcji tak aby ten powiązany element był bezpośrednio w elemencie z listy?
Zacznę od początku
Tam kolekcje:
Languages: _id, Code, Name, PriceLevelSymbol, IsDefault
Users: _id, Login, Email, LanguageId, PriceLevelSymbol, Roles, Password, Salt
Products: _id, Sku, ProductTranslates [ { LanguageId, Name, Description} ], PriceLevels [ {Symbol, Value } ]
Orders: _id, UserId, Title, Description, ProductsOrder [ {ProductId, Price, Discount, Quantity } ]

W kolekcji Orders przykładowy dokument to:

{ 
  "_id" : ObjectId("5b817c5aacb79a17a4542dea"), 
  "UserId" : ObjectId("5b817c59acb79a17a453be97"), 
  "Title" : "TITLE_68ac9dbd-0971-4ac8-8846-42499d4f5e87", 
  "Description" : "DESCRIPTION_68ac9dbd-0971-4ac8-8846-42499d4f5e87", 
  "ProductsOrder" : [
    {
      "ProductId" : ObjectId("5b817c5aacb79a17a4542b9a"), 
      "Price" : "99.8735604807146", 
      "Discount" : "0", 
      "Quantity" : 16.0
    }
  ]
}

Stworzyłem agregację

db.getCollection("orders").aggregate(
  [
    { 
      "$lookup" : {
        "from" : "users", 
        "localField" : "UserId", 
        "foreignField" : "_id", 
        "as" : "User"
      }
    }, 
    { 
      "$unwind" : {
        "path" : "$User"
      }
    }, 
    { 
      "$lookup" : {
        "from" : "products", 
        "localField" : "ProductsOrder.ProductId", 
        "foreignField" : "_id", 
        "as" : "Products"
      }
    }
  ]
);

I wynik danych mam taki:

{ 
  "_id" : ObjectId("5b817c5aacb79a17a4542dea"), 
  "UserId" : ObjectId("5b817c59acb79a17a453be97"), 
  "Title" : "TITLE_68ac9dbd-0971-4ac8-8846-42499d4f5e87", 
  "Description" : "DESCRIPTION_68ac9dbd-0971-4ac8-8846-42499d4f5e87", 
  "ProductsOrder" : [
    {
      "ProductId" : ObjectId("5b817c5aacb79a17a4542b9a"), 
      "Price" : "99.8735604807146", 
      "Discount" : "0", 
      "Quantity" : 16.0
    }
  ], 
  "User" : {
    "_id" : ObjectId("5b817c59acb79a17a453be97"), 
    "Login" : "login_7b66e96a-fd24-4c29-8ca3-3c8f7d30bdc9", 
    "Password" : "secret", 
    "Salt" : "salt", 
    "Email" : "[email protected]", 
    "Roles" : [
      NumberInt(3)
    ], 
    "LanguageId" : ObjectId("5b817c59acb79a17a453a3bc"), 
    "PriceLevelSymbol" : "PRICE_1"
  }, 
  "Products" : [
    {
      "_id" : ObjectId("5b817c5aacb79a17a4542130"), 
      "Sku" : "SKU_d205dc7b-732c-4868-9259-5e905a7f086d", 
      "PriceLevels" : [
        {
          "Symbol" : "PRICE_1", 
          "Value" : "32.9068409432223"
        }, 
        {
          "Symbol" : "PRICE_2", 
          "Value" : "96.7108488067569"
        }
      ], 
      "ProductTranslates" : [
        {
          "LanguageId" : ObjectId("5b817c59acb79a17a453ac6f"), 
          "Name" : "NAME_d205dc7b-732c-4868-9259-5e905a7f086d", 
          "Description" : "DESCRIPTION_d205dc7b-732c-4868-9259-5e905a7f086d"
        }
      ]
    }
  ]
}

Jednak chciałbym żeby szczegółowe informacje o produkcie (z kolekcji "products") znajdowały się bezpośrednio w ProductsOrder czyli

{ 
  "_id" : ObjectId("5b817c5aacb79a17a4542dea"), 
  "UserId" : ObjectId("5b817c59acb79a17a453be97"), 
  "Title" : "TITLE_68ac9dbd-0971-4ac8-8846-42499d4f5e87", 
  "Description" : "DESCRIPTION_68ac9dbd-0971-4ac8-8846-42499d4f5e87", 
  "ProductsOrder" : [
    {
      "ProductId" : ObjectId("5b817c5aacb79a17a4542b9a"), 
      "Price" : "99.8735604807146", 
      "Discount" : "0", 
      "Quantity" : 16.0,
      "Product": {
       "_id" : ObjectId("5b817c5aacb79a17a4542130"), 
       "Sku" : "SKU_d205dc7b-732c-4868-9259-5e905a7f086d", 
       "PriceLevels" : [
        {
          "Symbol" : "PRICE_1", 
          "Value" : "32.9068409432223"
        }, 
        {
          "Symbol" : "PRICE_2", 
          "Value" : "96.7108488067569"
        }
       ], 
       "ProductTranslates" : [
        {
          "LanguageId" : ObjectId("5b817c59acb79a17a453ac6f"), 
          "Name" : "NAME_d205dc7b-732c-4868-9259-5e905a7f086d", 
          "Description" : "DESCRIPTION_d205dc7b-732c-4868-9259-5e905a7f086d"
        }
       ]
      }
    }
  ], 
  "User" : {
    "_id" : ObjectId("5b817c59acb79a17a453be97"), 
    "Login" : "login_7b66e96a-fd24-4c29-8ca3-3c8f7d30bdc9", 
    "Password" : "secret", 
    "Salt" : "salt", 
    "Email" : "[email protected]", 
    "Roles" : [
      NumberInt(3)
    ], 
    "LanguageId" : ObjectId("5b817c59acb79a17a453a3bc"), 
    "PriceLevelSymbol" : "PRICE_1"
  }
}

Czy jest możliwość wykonania takiej projekcji w agregacji ? czy muszę to połączyć bezpośrednio w aplikacji (.NET)?
Dodam, że dopiero zaczynam z mongo więc jeżeli to co robię należy wykonać w relacyjnej bazie danych to też proszę o taką informację.