[MSSQL] Stworzenie triggera

0

Witam społeczność,
Proszę bardzo pilnie o pomoc w napisaniu triggera, który po dodaniu rekordu, skopiuje ten rekord do innych baz, zarówno w tej samej instancji, jak i w innych instancjach, ale te instancje są na tym samym serwerze. Pomoże ktoś?

PS.: Oczywiście mowa tu o tej samej tabeli w różnych bazach.

0

W czym dokładnie masz problem? Mamy napisać ten trigger za ciebie?

1

Prosisz sie o problemy :)

0

Problem mam, bo nie wiem od czego zacząć. Nigdy nie tworzyłem triggerów. To raz, a dwa, w ramach jednej instancji, to jeszcze sobie poradzę. Ale pomiędzy instancjami, to już średnio. Jakaś podpowiedź?

0

coś w ten deseń.

CREATE TRIGGER T_TableA_I
on TableA
after insert
as
  set nocount on

  insert into TableB (ColumnA,ColumnB,/* lista kolumn */)
  select a.ColumnA,a.ColumnB, /* lista kolumn z table a */
  from
    TableA a
      inner join
    inserted i
      on
        a.PKColumn1 = i.PKColumn1 and
        a.PKColumn2 = i.PKColumn2 /* Primary Key columns z table A */

jeśli masz inne instancje na tym samym serwerze czy w ogóle w LANie to najlepiej stwórz sobie Linked Server. Szukaj w necie dokładnie pod tym hasłem. To jest dosłownie kilka kliknięć w SSMS

1

Ale pomiędzy instancjami, to już średnio. Jakaś podpowiedź?

To jest dokładnie tak samo jak pomiędzy bazami, z tą różnicą że musisz utworzyć Linked Server, możesz w SSMS na drzewie Server Objects->Linked Servers kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcje Add Linked Server

Lub przy pomocy t-sql, zakładając że serwer nazywa się serwer i ma dwie instancje i1 i i2 a trigger uruchamiasz na instancji i1 to

 1. Tworzysz linked server na instancji i1:
USE [master]
GO
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server = N'serwer\i2', @srvproduct=N'SQL Server'
GO
--tutaj logowanie za pomocą autoryzacji SQL użytkownikiem user i hasłem: haslo
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname = N'serwer\i2', @locallogin = NULL , @useself = N'False', @rmtuser = N'user', @rmtpassword = N'haslo'
GO
/*ewentualne możliwości, logowanie przy pomocy aktualnie zalogowanego użytkownika:
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname = N'serwer\i2', @locallogin = NULL , @useself = N'True'
GO
bez kontekstu:
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname = N'serwer\i2', @locallogin = NULL , @useself = N'False'
GO
*/

i testujesz czy działa, np. zapytanie:

select * from [serwer\i2],baza.dbo.tabela

zwróć uwagę jak odwołujesz się do tabeli: nazwaserwer.nazwabazy.schemat,obiekt

No i też walisz triggera:

CREATE TRIGGER T_TableA_I
ON TableA
after INSERT
AS
  SET nocount ON

  INSERT INTO [serwer\i2].baza.dbo.tabela (ColumnA,ColumnB,/* lista kolumn */)
  SELECT a.ColumnA,a.ColumnB, /* lista kolumn z table a */
  FROM
        inserted i
go

Od siebie dodam, że to jest kombinacja alpejska, jak napiszesz triggera który rozrzuca dane po innych instancjach, to możesz natrafić na problemy, pamiętaj, że zapytania sql są wykonywane synchronicznie, pomyśl o tym co się stanie jak trigger ci się gdzieś wywali na komunikacji i zwróci błąd. To są rzeczy, które musisz przemyśleć na początku, aby calosci nie przepisywać.
Po zadanym pytaniu domyślam się że nie za bardzo ogarniasz samego SQL-a, ale przemyśl sobie co robisz, abys nie ugrząsł na problemie, jak użytkownicy zaczna zgłaszać że nie da się nic zapisać do bazy....

Ja w takim przypadku szedłbym w Service Brokera....

0

SQL-a jako takiego ogarniam. Niestety triggerów nigdy nie pisałem. Ja nie będę rzucał tymi danymi Bóg jeden wie ile. Chodzi o przepisywanie nowych rekordów z jednej bazy, do X baz. Przy czym, operacje tylko na jednej tabeli, z której system praktycznie tylko czyta (baza towarów). Rozszerzając zagadnienie. Jeden system, który zapisuje do bazy towary, kopiuje je do pozostałych, a pozostałe systemy tylko odczytują. Z resztą użytkownicy, nie mają praw zapisu do tej tabeli.

0

Wszystkim dzięki wielkie za pomoc. Trigger działa. Ale tylko jak dodaję rekord z poziomu SSMS. Kiedy próbuję dodać rekord z poziomu aplikacji (PC-Market), otrzymuję komunikat błędu jak poniżej:

[08004] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Obiekt główny serwera „BAZA_1” nie jest w stanie uzyskać dostępu do bazy danych „BAZA_2” przy bieżącym kontekście zabezpieczeń.

Obydwie bazy są w tej samej instancji. Jakaś podpowiedź, gdzie szukać rozwiązania?

0

Zabezpieczenia, użytkownik który dodaje rekord nie ma dostępu do baza_2

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0