Format daty

0

Witam .
Mam procedurę która robi selekcje tabel na podstawie daty wybieranej w excelu.
Poniższa procedura działa jak kolumna ma format,,date" - 2016-07-15 a teraz procedura ma wybierać z kolumny o formacie ,,datetime" - 2017-11-03 14:07:07.110.
Pytanie jaki ma być format?

USE [SCADA]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[SUW_Procedura]    Script Date: 02/26/18 20:41:09 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER proc [dbo].[SUW_Procedura]
@rok nvarchar(4), @miesiacOd nvarchar(2), @miesiacDo nvarchar(2), @rokDo nvarchar(4)
as
select * from
OS
where Stempel >=
Cast(@[email protected]+'01' as datetime)
and
Stempel <= 
Cast(@[email protected]+'01' as datetime)
order by Stempel asc
0

Dla SQL server ... coś jak poniżej:

...
WHERE Stempel  BETWEEN CONVERT(Datetime,  CAST(@rok as nvarchar) +'-'+CAST(@miesiacOD as nvarchar) +'-01', 102) and CONVERT(Datetime, CAST(@rokDo as nvarchar) + '-' + CAST(@miesiacDo as nvarchar) + '-01', 102) 
0

Dziękuje za odpowiedź. Jest OK .

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0