Optymalizacja bazy mysql

0

Witam, proszę pomoc w optymalizacji bazy MySql. Baza ma 800mb, ok 1.5 mln rekordów, używana jest do programu CRM/ERP enova365, na bazie lokalnie działa 4 pracowników . Serwer della na debianie w środku intel xeon, 12 gb RAM, SSD goodram iridium pro, od strony sprzętowej nie wygląda to źle. Jednak program działa wolno, załadowanie faktur sprzedaży z ostatniego miesiąca trwa ok 15s, program często myśli wywala brak odpowiedzi. Nigdy nie zajmowałem się bazami, po przeczytaniu kilku stron mój plik my.cnf wygląda następująco:

#
# The MySQL database server configuration file.
#
# You can copy this to one of:
# - "/etc/mysql/my.cnf" to set global options,
# - "~/.my.cnf" to set user-specific options.
# 
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
#
# For explanations see
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html

# This will be passed to all mysql clients
# It has been reported that passwords should be enclosed with ticks/quotes
# escpecially if they contain "#" chars...
# Remember to edit /etc/mysql/debian.cnf when changing the socket location.
[client]
port		= 3306
socket		= /var/run/mysqld/mysqld.sock

# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram

# This was formally known as [safe_mysqld]. Both versions are currently parsed.
[mysqld_safe]
socket		= /var/run/mysqld/mysqld.sock
nice		= 0

[mysqld]
#
# * Basic Settings
#
user		= mysql
pid-file	= /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket		= /var/run/mysqld/mysqld.sock
port		= 3306
basedir		= /usr
datadir		= /var/lib/mysql
tmpdir		= /tmp
lc-messages-dir	= /usr/share/mysql
skip-external-locking
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
# bind-address		= 0.0.0.0
#
# * Fine Tuning
#
key_buffer		= 4096M
max_allowed_packet	= 1024M
thread_stack		= 192K
thread_cache_size    = 8
# This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed
# the first time they are touched
myisam-recover     = BACKUP
#max_connections    = 100
#table_cache      = 64
#thread_concurrency   = 10
#
# * Query Cache Configuration
#
query_cache_limit	= 8M
query_cache_size    = 4096M
#
# * Logging and Replication
#
# Both location gets rotated by the cronjob.
# Be aware that this log type is a performance killer.
# As of 5.1 you can enable the log at runtime!
#general_log_file    = /var/log/mysql/mysql.log
#general_log       = 1
#
# Error log - should be very few entries.
#
log_error = /var/log/mysql/error.log
#
# Here you can see queries with especially long duration
#slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log
#slow_query_log   = 1
#long_query_time = 2
#log_queries_not_using_indexes
#
# The following can be used as easy to replay backup logs or for replication.
# note: if you are setting up a replication slave, see README.Debian about
#    other settings you may need to change.
#server-id		= 1
#log_bin			= /var/log/mysql/mysql-bin.log
expire_logs_days	= 10
max_binlog_size     = 100M
#binlog_do_db		= include_database_name
#binlog_ignore_db	= include_database_name
#
# * InnoDB
#
#
#innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_file_per_table
#innodb_log_file_size=2048M
innodb_buffer_pool_size=8192M
# InnoDB is enabled by default with a 10MB datafile in /var/lib/mysql/.
# Read the manual for more InnoDB related options. There are many!
#
# * Security Features
#
# Read the manual, too, if you want chroot!
# chroot = /var/lib/mysql/
#
# For generating SSL certificates I recommend the OpenSSL GUI "tinyca".
#
# ssl-ca=/etc/mysql/cacert.pem
# ssl-cert=/etc/mysql/server-cert.pem
# ssl-key=/etc/mysql/server-key.pem[mysqldump]
quick
quote-names
max_allowed_packet	= 512M

[mysql]
#no-auto-rehash	# faster start of mysql but no tab completition

[isamchk]
key_buffer		= 16M

#
# * IMPORTANT: Additional settings that can override those from this file!
#  The files must end with '.cnf', otherwise they'll be ignored.
#
!includedir /etc/mysql/conf.d/

dodam jeszcze że serwer nie wstaje gdy #innodb_log_file_size=2048M jest "odhaszowane"

teraz czy ten config jest prawidłowy, czy może mnie ktoś jeszcze naprowadzić na co powinienem zwrócić uwagę ?

0

Config to nie wszystko. Przejrzyj SLOWLOG (nie pamietam nazwy) - zresztą powyżej nasz go zaremowanego. Po dniu/kilku działania slow-loga popatrz, na czym najczesciej staje. zopytmalizuj te zapytania (indeksy, partycjonowanie itp)

0

mysql + slow query log - włączyć, podziałać i zobaczyć które zapytania mulą. Ściągnij MySQL Workbench http://dev.mysql.com/downloads/workbench/ uruchom problemowe zapytanie https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-performance-explain.html i dopiero teraz będą jakieś podstawy do rozmowy i próby optymalizacji

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1