Proszę o wyjaśnienie na jakie kolumny nakładać indeksy typu INDEX gdy mamy do czynienia z kilkoma tabelami i wszystkie one są wykorzystane do złączenia, warunku selekcji i grupowania. Manual MySQL'a wyjaśnia połowicznie gdyż mówi o indeksach jedno i wielokolumnowych ale tylko w przypadku jednej tabeli (chociaż wspomina, że indeksy wykorzystywane są także przy złączeniach JOIN. patrz niżej).
Załóżmy, że mamy takie 3 tabele (TABA, TABB, TABC):

      TABA               TABB               TABC
+---------+-----+---------+    +---------+-----+---------+    +---------+-----+---------+
| POLE  | TYP | KLUCZ |    | POLE  | TYP | KLUCZ |    | POLE  | TYP | KLUCZ |
+---------+-----+---------+    +---------+-----+---------+    +---------+-----+---------+
|  ID	| INT | PRIMARY |    |  ID	| INT | PRIMARY |    |  ID	| INT | PRIMARY |
| INTA  | INT |     |    |  IDA  | INT | INDEX |    |  IDB  | INT | INDEX |
| INTB  | INT |     |    |	X	| INT |     |    |	Y	| INT |     |
| VISIBLE | INT |     |    | VISIBLE | INT |     |    | VISIBLE | INT |     |
+---------+-----+---------+    +---------+-----+---------+    +---------+-----+---------+

Oraz zapytanie, które łączy te tabele:

SELECT taba.inta, taba.intb, tabb.x, tabc.y
 FROM taba
  JOIN tabb ON taba.id = tabb.ida
   JOIN tabc ON tabb.id = tabc.idb
    WHERE taba.visible = 1 AND tabb.visible = 1 AND tabc.visible = 1
     ORDER BY taba.inta, taba.intb, tabb.x, tabc.y

Oto fragment z manuala MySQL'a

MySQL uses indexes for these operations:

 • To find the rows matching a WHERE clause quickly.
 • To eliminate rows from consideration. …
 • If the table has a multiple-column index, any leftmost prefix of the index can be used by the optimizer to look up rows. …
 • To retrieve rows from other tables when performing joins. …
 • To find the MIN() or MAX() value for a specific indexed column key_col. …
 • To sort or group a table if the sorting or grouping is done on a leftmost prefix of a usable index (for example, ORDER BY key_part1, key_part2). …
 • In some cases, a query can be optimized to retrieve values without consulting the data rows. …

To, że muszę dać indeksy na kolumny tabb.ida i tabc.idb jest dla mnie oczywiste bo w końcu łączę tabele z wykorzystaniem tych kolumn. Żeby łączenie było szybkie to daję indeksy na te kolumny by ich wyszukiwanie do złączenia było wydajne.
Ale dalej mam jeszcze klauzule WHERE i ORDER BY. Żeby selekcja i sortowanie były szybkie to jasne jest też, że muszę i na nie dać indeksy. I tu właśnie pojawia się coś czego manual nie tłumaczy. A dokładnie czy indeksy wielokolumnowe działają tylko gdy są w jednej klauzuli (np. wiele kolumn ale tylko po ON, albo tylko po **WHERE ** lub tylko po ORDER BY), czy też działają przez całe zapytanie (od pierwszego wykorzystania kolumny do ostatniego) obojętnie z iloma tabelami następuje złączenie byle by kolejność pojawiania się nowych kolumn w trakcie przechodzenia przez zapytanie była zachowana?

Nałożyć indeksy na tabele TABA, TABB i TABC mogę na kilka sposobów, dla przykładu:
Rozumowanie nr 1:

CREATE TABLE taba (          CREATE TABLE tabb (        CREATE TABLE tabc (
 ...............................    ...........................    .......................
 INDEX (id, visible, inta, intb)    INDEX (ida, id, visible, x)    INDEX (idb, visible, y)
)                   )                 )

W tym rozumowaniu kolumny z poszczególnych tabel daję do jednego indeksu w kolejności takiej w jakiej występują w zapytaniu, tj. Najpierw kolumny służące do warunku złączenia ON, następne te, które występują po WHERE a na końcu te które służą do sortowania.

Rozumowanie nr 2:

CREATE TABLE taba (          CREATE TABLE tabb (        CREATE TABLE tabc (
 .......................        ......................      ...................
 INDEX (id),              INDEX (ida, id),         INDEX (idb),
 INDEX (visible),           INDEX (visible),         INDEX (visible),
 INDEX (inta, intb)          INDEX (x)             INDEX (y)
)                   )                 )

Tutaj rozdzieliłem te indeksy na grupy, które zawierają kolumny z danej klauzuli. Np. dla tabeli TABB istnieje indeks INDEX (ida, id) ponieważ zarówno ida jak i id należą do warunków złączenia (klauzuli ON), natomiast oddzielnie dałem indeksy na visible oraz x bo każda z tych kolumn należy do innej operacji (visible do warunku WHERE, a x do sortowania ORDER BY).

Ale można pomyśleć jeszcze w inny sposób:

Rozumowanie nr 3:

CREATE TABLE taba (          CREATE TABLE tabb (        CREATE TABLE tabc (
 .......................        ......................      ...................
 INDEX (id),              INDEX (ida),           INDEX (idb),
 INDEX (visible),           INDEX (id),            INDEX (visible),
 INDEX (inta, intb)          INDEX (visible),         INDEX (y)
)                    INDEX (x)            )
                   )

Rozumowanie jest podobne jak wyżej z tym, że tutaj w tabeli tabb jeszcze bardziej rozdzieliłem indeksy dając osobne na kolumny ida i id. Chociaż należą one do warunku złączenia ON, to jednak nie są wzięte razem z takiego powodu, że nie należą do jednego wyrażenia ON ale do dwóch różnych, łączących różne tabele.

A pytanie jest takie jak w pierwszym zdaniu. Jak optymalnie nałożyć indeksy na kolumny z tych tabel wiedząc, że zapytanie będzie wyglądało tak jak powyżej? Czy można w tym przypadku łączyć indeksy w takiej kolejności w jakiej występują w zapytaniu czy też, rozdzielić na te grupy indeksów, których nazwy kolumn występują przy różnych klauzulach: jedna grupa na ON, następna grupa indeksu na kolumny z warunku WHERE, a jeszcze inna grupa na kolumny przy ORDER BY.