hej, czy ktoś podjąłby się o zrobienie lub posiada przykładową baze danych:

Projekt ma się składać się z plików zawierających SQL tworzący bazę, w tym tabele, warunki (więzy) integralności klucze główne i obce, encje słabe, ograniczenia not null, unique, check wraz z insertami wstawiającymi przykładowe dane oraz zapytania w sqlu do tej bazy danych (z join, right join, where, order by, group by, having, ze słowem wyłącznie w zapytaniu sformułowanym w języku naturalnym, agregacyjne z danymi - powtarzające się kopie tabel po klauzuli from). Można załączyć graficzną postać tabel wraz z warunkami integralności.

i jaki to będzie koszt?