Funkcja i trigger, help!

0

Chcę napisać trigger, który będzie zabraniał mi wpisywać wartość w kolumnie ID_stus 1, jeśli w kolumnie Data_rzeczywista jest null... Ktoś, coś?

0

Gdzie cześć, gdzie kawa, gdzie czek?

0

Przepraszam..
cześć Wam. Chcę napisać trigger lub funkcję. Może mi ktoś pomóć?
Jak mam to zrobić?
create trigger zablokowanie_status on kredyty
beforeinsert
as
declare @ID_w int, @DSR date
select @DSR=kredyty.Data_splaty_kredytu from inserted kredyty;
if @DSR is null
set @ID_w = 1
end

kminię coś takiego, ale dupa...

0

Pisane z głowy:

SET ANSI_NULLS ON
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TRIGGER dbo.kredyty_triger ON dbo.kredyty
WITH EXECUTE AS CALLER
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
  insert into kredyty (idStatus, data_splaty_kredytu)
  select case when data_splaty_kredytu is not null then 1 else null end,
         data_splaty_kredytu
    from inserted;
END
GO

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0