Oracle 10.0.2.1 w Javie - null zamiast stringa

0

Witam. Tworzę projekt na studia z obiektowych baz danych. Niestety utknąłem na początku, podczas wstawiania wierszy. Korzystam z Oracla w wersji 10.2.0.1.0 i takiego też sterownika(na wersję nie mam wpływu). Poniżej przedstawiam kod:

package oracleobjects;

import java.math.BigDecimal;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Types;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import oracle.sql.*;
import oracle.sql.StructDescriptor;

public class OracleObjects
{

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args)
  {
    try
    {
      Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
    }
    catch (ClassNotFoundException e)
    {

      System.out.println("Driver?");
      e.printStackTrace();
      return;

    }

    System.out.println("Driver Registered!");
    Connection connection = null;

    try
    {
      connection = DriverManager.getConnection(
          "jdbc:oracle:thin:@xxx", "xxx",
          "xxx");

    }
    catch (SQLException e)
    {
      System.out.println("Connection Failed!");
      e.printStackTrace();
      return;

    }

    if (connection != null)
    {
      System.out.println("Connected");
    }
    else
    {
      System.out.println("Failed to make connection!");
    }
    StructDescriptor structDescriptor = null;
    try
    {
      structDescriptor = StructDescriptor.createDescriptor("OSOBA_TYP", connection);
    }
    catch (SQLException ex)
    {
      System.out.println("Descriptor?");
    }

    Object[] attributes = new Object[3];

    attributes[0] = new BigDecimal(1234); //id
    attributes[1] = "Rafał"; //imię
    attributes[2] = "Kowalski"; //nazwisko

    STRUCT struct = null;
    try
    {
      struct = new STRUCT(structDescriptor, connection, attributes);

    }
    catch (SQLException ex)
    {
      System.out.println("Struct?");
    }
    int rows = 0;
    try
    {
      PreparedStatement preparedStatement
          = connection.prepareStatement("insert into OSOBA_TAB values ( ? )");
      preparedStatement.setObject(1, struct, Types.STRUCT);

      rows = preparedStatement.executeUpdate();

    }
    catch (SQLException ex)
    {
      System.out.println("Statement?");
      ex.printStackTrace();
    }

    System.out.println(rows);
    try
    {
      connection.close();
    }
    catch (SQLException ex)
    {
      Logger.getLogger(OracleObjects.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }

  }

}

Kolumny w bazie ustawione mam na not null. Po uruchomieniu programu dostaję błąd:

 java.sql.SQLException: ORA-01400: nie można wstawić wartości NULL do ("xxx"."OSOBA_TAB"."IMIE")

Po usunięciu tych ograniczeń wiersz jest wstawiany z poprawną wartością BigDecimal, ale zamiast stringów są nulle. W debugerze sprawdziłem wartości datumArray w structcie i stringi mapowane są na char, lecz nie są ustawiane ich bytowe wartości. W bazie ustawione są jako varchary2. Może to jest problem? Bardzo proszę o pomoc.

0

Problem rozwiązany. Wystarczyło dodać orai18n.jar do projektu. Powodem wystąpienia problemu okazało się kodowanie znaków.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0