W bazie danych stworzyłem własny typ UDT, który stanowi kolumne w pewnej tabeli.
Jak założyć na polu w tym typie index?