Cześć

w MySQL z typu DateTime, chce uzyskać sekundy. Mam zebranych kilka funkcji, chcę się upewnić to rzeczywiscie tak :

SELECT created, UNIX_TIMESTAMP(created), TIME_TO_SEC(created), TO_SECONDS(created)

Najbardziej wiarygodną jest funkcja TO_SECONDS, czyż tak, mogę jej śmiało użyć ?

Zakładamy że created = '2013-01-20 15:42:54'