sortowanie danych VBA

0

dostałem następujące zadanie
Napisać program sortujący dane w wierszu arkusza dwoma dowolnymi metodami sortowania
niestety nie umiem sobie poradzic z pobraniem danych z komorek, czy jest ktos w stanie pomoc rozwiazac to zadanie?

0

Function SelectionSort(TempArray As Variant)
Dim MaxVal As Variant
Dim MaxIndex As Integer
Dim i, j As Integer

   For i = UBound(TempArray) To 1 Step -1

     
     MaxVal = TempArray(i)
     MaxIndex = i

     
     For j = 1 To i
       If TempArray(j) > MaxVal Then
         MaxVal = TempArray(j)
         MaxIndex = j
       End If
     Next j

     
     If MaxIndex < i Then
       TempArray(MaxIndex) = TempArray(i)
       TempArray(i) = MaxVal
     End If
   Next i

 End Function

 Sub SelectionSortMyArray()
   Dim TheArray As Variant
   TheArray = Array(15, 8, 11, 7, 33, 4, 46, 19, 20, 27, 43, 25, 36)
   SelectionSort TheArray
   For i = 1 To UBound(TheArray)
     MsgBox TheArray(i)
   Next i

 End Sub

Function BubbleSort(TempArray As Variant)
Dim Temp As Variant
Dim i As Integer
Dim NoExchanges As Integer

   ' Loop until no more "exchanges" are made.
   Do
     NoExchanges = True

     ' Loop through each element in the array.
     For i = 1 To UBound(TempArray) - 1

       ' If the element is greater than the element
       ' following it, exchange the two elements.
       If TempArray(i) > TempArray(i + 1) Then
         NoExchanges = False
         Temp = TempArray(i)
         TempArray(i) = TempArray(i + 1)
         TempArray(i + 1) = Temp
       End If
     Next i
   Loop While Not (NoExchanges)

 End Function

 Sub BubbleSortMyArray()
   Dim TheArray As Variant

   ' Create the array.
   TheArray = Array(15, 8, 11, 7, 33, 4, 46, 19, 20, 27, 43, 25, 36)

   ' Sort the Array and display the values in order.
   BubbleSort TheArray
   For i = 1 To UBound(TheArray)
     MsgBox TheArray(i)
   Next i
 End Sub

i o ile bubble dziala to selectionsort juz nie bardzo, no i tutaj mam dane wpisane z ręki, nie potrafię ich importować z arkusza

0
    Function ArrayFromRange(ByVal r As Range) As Variant
    Dim a As Variant
    Dim c As Range
    Dim i As Long
    
    ReDim a(r.Cells.Count)
    
    For Each c In r.Cells
    i = i + 1
    a(i) = c.Value
    Next
    
    ArrayFromRange = a
    
    End Function

Dodaj tę funkcję. I tam, gdzie masz TheArray=Array(...) zamień na np. TheArray = ArrayFromRange(Range("a1:b5"))
Jest też tam mnóstwo innych błędów, ale nie mam czasu na to.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1