Wyświetlanie procedury w przeglądarce

0

Witam, mam takie zapytanie:

SELECT miasto2.nazwa, towary.nazwa, round(avg(zlecenia.cena),2) AS "Srednia cena" FROM faktury, zlecenia, towary, klient, miasto2, wojewodztwa2
WHERE faktury.id_zlecenia = zlecenia.id_zlecenia AND zlecenia.id_towaru = towary.id_towaru AND faktury.id_klienta = klient.id_klienta AND klient.id_miasta = miasto2.id_miasta AND miasto2.id_wojewodztwa = wojewodztwa2.id_wojewodztwa
GROUP BY rollup(miasto2.nazwa, towary.nazwa, zlecenia.cena);

I chciałbym je wyświetlić sobie po prostu w przeglądarce. Czy mam to zapytanie przekształcić w procedurę? Próbowałem, ale niestety otrzymuję komunikat, że "wykonywanie z ostrzeżeniem". Napisałem to tak:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc IS
BEGIN
SELECT miasto2.nazwa, towary.nazwa, round(avg(zlecenia.cena),2) AS "Srednia cena" FROM faktury, zlecenia, towary, klient, miasto2, wojewodztwa2
WHERE faktury.id_zlecenia = zlecenia.id_zlecenia AND zlecenia.id_towaru = towary.id_towaru AND faktury.id_klienta = klient.id_klienta AND klient.id_miasta = miasto2.id_miasta AND miasto2.id_wojewodztwa = wojewodztwa2.id_wojewodztwa
GROUP BY rollup(miasto2.nazwa, towary.nazwa, zlecenia.cena);
END proc;
/

Potem próbuje wywołać procedurę execute proc, ale również otrzymuję błędy:

Error starting at line 10 in command:
execute proc
Error report:
ORA-06550: line 1, column 7:
PLS-00905: object HR.PROC is invalid
ORA-06550: line 1, column 7:
PL/SQL: Statement ignored
06550. 00000 - "line %s, column %s:\n%s"
Cause: Usually a PL/SQL compilation error.
Action:

Nie wiem gdzie popełniłem błąd i czemu nie chce się kompilować ani uruchomić.

0

co to znaczy "wyświetlić w przeglądarce"? używasz jakiegoś sql*Plusa tak? Po pierwsze wydaj polecenie:

 set serveroutput(on) ;

Spróbuj wykonać polecenie sql. -powinno działać i robić to co chcesz, jeśli zrozumiałem co chcez zrobić ;)..

A procedura nie kompiluje się, bo w procedurze nie można po prostu wywołać selecta czyli zrobić czegoś takiego: select nazwa from miasto; musisz przypisać to co jest zwracane w select do jakiejś zmiennej (albo kilku zmiennych) np tak:

select nazwa, kod_pocztowy into zmienne_nazwa, zmienna_kod pocztowy; (zmienne muszą być zadeklarwane przed begin)

Poza tym procedura nic nie wypisuje, chyba, że jej wprost każesz to zrobić, do wypisywania służy funkcja:

dbms_output.put_line(zmienna)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1