Witam,

od jakiegoś czasu programuję aplikację komunikującą się z bazką Accessa.
Zazwyczaj tak programowałem kwerendy aktualizujące lub wstawiające nowe rekordy, że nie generowałem takiego wyjątku. Od pewnego czasu zmieniłem trochę podejście do implementacji DB i w rezultacie otrzymuję wyjątek przy wywołaniu kwerendy aktualizującej: parametr [param] nie posiada wartości domyślnej.

Wynika to z tego, że próbuję wstawić pusty string ("") do kolumny typu Tekst a access nie chce tego przyjąć.
Trochę inny wyjątek otrzymuję, jak próbuję wstawić pusty string do kolumny typu Numer (coś w stylu Type mistatch).

Czy znacie jakieś sposoby aby wstawić nulla/pusty string do kolumn tych 2 typów?

Kod, z którego korzystam:


protected void ExecuteNonQuery(QueryCommandType qct, string procedureName, params string[] queryParams)
    {

      OleDbCommand dbCmd = new OleDbCommand();
      dbCmd.Connection = _DbConn;
      dbCmd.CommandText = procedureName;
      dbCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

      int counter = queryParams.Length;
      if (counter % 2 != 0)
      {
        throw new ProcedureArgumentException("Wrong parameters count: " + counter, procedureName, queryParams);
      }

      for (int i = 0; i < counter; i++)
      {
        string parm = queryParams[i];
        string val = queryParams[++i];

        if (val == "") val = null;
        dbCmd.Parameters.AddWithValue(parm, val);
      }
      int result = dbCmd.ExecuteNonQuery();
      if (result == 1) return;
      else
      {
        if (qct == QueryCommandType.InsertCommand)
          throw new InvalidCommandResultException("Insert command has affected " + result + " rows.", procedureName);
      }

    }