Zamiana triggera w procedure

0

Witajcie,
jestem dosyć poczatkujący, aczkolwiek rzucony od razu na glebokie wody. Musze zreprodukowac proces polegajacy na exporcie niektórych danych z jednej tabeli do drugiej. Muszę zatem wyciąć ciało triggera i opakowac je w procedure. Import jest z tabeli rating do tabeli xtexport_table_1 . Mam prośbe o sugestie, i podpowiedzi dotyczące składni zbudowania takiej proceury.

Sam doszedłem do tego że wszystkie warunkowe opcje triggera 'IF INSERTING', 'ELSIF UPDATING' powienienem usunąć, jednoczesnie potem w składni 'INSERT INTO', powinienem wmontować 'SELECT' zaciągającego dane z tabeli rating.

Powodzenia w łamigłówce i stokrotne dzięki z góry za support ;)

create or replace
TRIGGER TRG_RATING_EXP_DLS
BEFORE DELETE OR UPDATE OR INSERT
OF RATING_ID,EXTERNAL_ID_1,DN_RATING_ATTRIBUTE_ID,ALIGNMENT_ID,TEAM_ID,CUSTOMER_ID,AFFILIATION_ID,PRODUCT_ID,PERIOD_ID,VALUE_MIN,VALUE_MAX,TENANT_ID,USER_ACCOUNT_ID
ON RATING
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
FOR EACH ROW
DECLARE
  nOperation XTEXPORT_TABLE_1.OPERATION%TYPE := 0;
  nSchemaId XTEXPORT_TABLE_1.SCHEMA_ID%TYPE  := 3600;
  nParentTag XTEXPORT_TABLE_1.PARENT_TAG%TYPE := -1;
  nChildTag XTEXPORT_TABLE_1.CHILD_TAG%TYPE  := 3600;
  nExportStatus XTEXPORT_TABLE_1.STATUS%TYPE := 0;
  vcTransactionId XTEXPORT_TABLE_1.DBMSTRANSACTION_ID%TYPE := DBMS_TRANSACTION.LOCAL_TRANSACTION_ID;

  --Fields to be exported are
  nRatingId        RATING.RATING_ID%TYPE := NULL;
  nDnRatingAttributeId  RATING.DN_RATING_ATTRIBUTE_ID%TYPE := NULL;
  nPeriodId        RATING.PERIOD_ID%TYPE := NULL;
  nTeamId         RATING.TEAM_ID%TYPE := NULL;
  nAlignmentId      RATING.ALIGNMENT_ID%TYPE := NULL;
  nCustomerId       RATING.CUSTOMER_ID%TYPE := NULL;
  nAffiliationId     RATING.AFFILIATION_ID%TYPE := NULL;
  nProductId       RATING.PRODUCT_ID%TYPE := NULL;
  vcValuMax        RATING.VALUE_MAX%TYPE := NULL;
  vcValuMin        RATING.VALUE_MIN%TYPE := NULL;
  vcExternalId_1     RATING.EXTERNAL_ID_1%TYPE := NULL;
  nUserAccountId     RATING.USER_ACCOUNT_ID%TYPE :=NULL;
  iTenantID        NUMBER (16);
  vcPeriodIdNULL     varchar2(10):= NULL;
  vcTeamIdNULL      varchar2(10):= NULL;
  vcAlignmentIdNULL    varchar2(10):= NULL;
  vcAffiliationIdNULL   varchar2(10):= NULL;
  vcProductIdNULL     varchar2(10):= NULL;
  vcUserAccountIdNULL   varchar2(10):= NULL;
BEGIN

  IF (Xtelligent.DI_fnRPLUser(USER) = TRUE OR Xtelligent.DI_fnIDLUser(USER) = TRUE) THEN
    RETURN;
  END IF;
  IF (TENANT_PKG.TriggersEnabled ('XTDE') = 0 ) THEN
    RETURN;
  END IF;

  IF INSERTING THEN

    IF (:NEW.EXTERNAL_ID_1 IS NULL) THEN
      :NEW.EXTERNAL_ID_1 :=:NEW.RATING_ID;
      vcExternalId_1 := :NEW.RATING_ID;
    ELSE
      vcExternalId_1 := :NEW.EXTERNAL_ID_1;
    END IF;

    IF (:NEW.GLOBAL_RATING_ID IS NULL) THEN
      SELECT SEQ_IS_GLOBAL_IDENTIFIER.NEXTVAL INTO :NEW.GLOBAL_RATING_ID FROM dual;
    END IF;

    nOperation       := 1;
    nRatingId        := :NEW.RATING_ID;
    nDnRatingAttributeId  := :NEW.DN_RATING_ATTRIBUTE_ID;
    nPeriodId        := :NEW.PERIOD_ID;
    nTeamId         := :NEW.TEAM_ID;
    nAlignmentId      := :NEW.ALIGNMENT_ID;
    nCustomerId       := :NEW.CUSTOMER_ID;
    nAffiliationId     := :NEW.AFFILIATION_ID;
    nProductId       := :NEW.PRODUCT_ID;
    vcValuMax        := :NEW.VALUE_MAX;
    vcValuMin        := :NEW.VALUE_MIN;
    iTenantID        := :NEW.TENANT_ID;
    nUserAccountId     := :NEW.USER_ACCOUNT_ID;
  ELSIF UPDATING THEN

    IF (:NEW.EXTERNAL_ID_1 IS NULL) THEN
      :NEW.EXTERNAL_ID_1 :=:NEW.RATING_ID;
      vcExternalId_1 := :NEW.RATING_ID;
    ELSE
      vcExternalId_1 := :NEW.EXTERNAL_ID_1;
    END IF;

    nOperation := 0;  -- update request 0
    nRatingId := :NEW.RATING_ID;
    nDnRatingAttributeId := :NEW.DN_RATING_ATTRIBUTE_ID;
    nCustomerId := :NEW.CUSTOMER_ID;
    iTenantID := :NEW.TENANT_ID;

    IF (:NEW.PERIOD_ID is NULL and :OLD.PERIOD_ID is NOT NULL) THEN
      vcPeriodIdNULL :='$$$$';
    ELSE
      nPeriodId := :NEW.PERIOD_ID;
    END IF;
    IF (:NEW.TEAM_ID is NULL and :OLD.TEAM_ID is NOT NULL) THEN
      vcTeamIdNULL :='$$$$';
    ELSE
      nTeamId := :NEW.TEAM_ID;
    END IF;

    IF (:NEW.ALIGNMENT_ID is NULL and :OLD.ALIGNMENT_ID is NOT NULL) THEN
      vcAlignmentIdNULL :='$$$$';
    ELSE
      nAlignmentId := :NEW.ALIGNMENT_ID;
    END IF;

    IF (:NEW.AFFILIATION_ID is NULL and :OLD.AFFILIATION_ID is NOT NULL) THEN
      vcAffiliationIdNULL :='$$$$';
    ELSE
      nAffiliationId := :NEW.AFFILIATION_ID;
    END IF;

    IF (:NEW.PRODUCT_ID is NULL and :OLD.PRODUCT_ID is NOT NULL) THEN
      vcProductIdNULL :='$$$$';
    ELSE
      nProductId := :NEW.PRODUCT_ID;
    END IF;

    IF (:NEW.VALUE_MAX is NULL and :OLD.VALUE_MAX is NOT NULL) THEN
      vcValuMax :='$$$$';
    ELSE
      vcValuMax := :NEW.VALUE_MAX;
    END IF;
    IF (:NEW.VALUE_MIN is NULL and :OLD.VALUE_MIN is NOT NULL) THEN
      vcValuMin :='$$$$';
    ELSE
      vcValuMin := :NEW.VALUE_MIN;
    END IF;

    IF (:NEW.USER_ACCOUNT_ID is NULL and :OLD.USER_ACCOUNT_ID is NOT NULL) THEN
      vcUserAccountIdNULL :='$$$$';
    ELSE
      nUserAccountId := :NEW.USER_ACCOUNT_ID;
    END IF;

  ELSIF DELETING THEN

    nOperation       := -2;-- delete request -2
    nRatingId        := :OLD.RATING_ID;
    nDnRatingAttributeId  := :OLD.DN_RATING_ATTRIBUTE_ID;
    nPeriodId        := :OLD.PERIOD_ID;
    nTeamId         := :OLD.TEAM_ID;
    nAlignmentId      := :OLD.ALIGNMENT_ID;
    nCustomerId       := :OLD.CUSTOMER_ID;
    nAffiliationId     := :OLD.AFFILIATION_ID;
    nProductId       := :OLD.PRODUCT_ID;
    vcValuMax        := :OLD.VALUE_MAX;
    vcValuMin        := :OLD.VALUE_MIN;
    iTenantID        := :OLD.TENANT_ID;
    nUserAccountId     := :OLD.USER_ACCOUNT_ID;
    IF (:OLD.EXTERNAL_ID_1 IS NULL) THEN
      vcExternalId_1 := :OLD.RATING_ID;
    ELSE
       vcExternalId_1 := :OLD.EXTERNAL_ID_1;
    END IF;

  END IF;

  INSERT INTO XTEXPORT_TABLE_1
  (
    XTEXPORT_ID,
    SCHEMA_ID,
    OPERATION,
    PARENT_TAG,
    CHILD_TAG,
    STATUS,
    TIME_STAMP,
    DBMSTRANSACTION_ID,
    KEY_1,
    IDENTIFIER_1,
    IDENTIFIER_2,
    IDENTIFIER_3,
    IDENTIFIER_4,
    IDENTIFIER_5,
    IDENTIFIER_6,
    IDENTIFIER_7,
    STRING_1,
    STRING_2,
    IDENTIFIER_8,
    CODE_1,
    CODE_2,
    CODE_3,
    CODE_4,
    CODE_5,
    CODE_6,
    TENANT_ID
  )
  VALUES
  (
    XTEXPORT_ID_SEQ.NEXTVAL,
    nSchemaId,
    nOperation,
    nParentTag,
    nChildTag,
    nExportStatus,
    SYSDATE,
    vcTransactionId,
    vcExternalId_1,
    nDnRatingAttributeId,
    nPeriodId,
    nTeamId,
    nAlignmentId,
    nCustomerId,
    nAffiliationId,
    nProductId,
    vcValuMin,
    vcValuMax,
    nUserAccountId,
    vcPeriodIdNULL,
    vcTeamIdNULL,
    vcAlignmentIdNULL,
    vcAffiliationIdNULL,
    vcProductIdNULL,
    vcUserAccountIdNULL,
    iTenantID
  );

END TRG_RATING_EXP_DLS;
0

Nie wiem, czy wycinanie IF'ów jest dobrym pomysłem. Nie mam czasu na analizę całego triggera, ale już na pierwszy rzut oka widać, że trochę inne rzeczy dzieją się przy INSERT, niż przy UPDATE, a jeszcze inne przy DELETE - być może Ciebie z założenia powinien interesować tylko jeden z tych przypadków.

Ja bym zrobił procedurę z trzema parametrami: stary_rekord rating%rowtype, nowy_rekord rating%rowtype, typ_operacji char.
Potem zamiast pisać np. :OLD.PERIOD_ID piszesz stary_rekord.PERIOD_ID. Ewentualnie commita można dodać po insercie, bo w triggerze go nie mogło być. Ale to jak wolisz - możesz commitować zewnętrznie - ręcznie, w nadrzędnej procedurze, w języku z którego wołasz ten kod itp.

0

Ale chodzi o to że ten trigger jest wywołany przez te zmiany: INSERT, UPDATE czy DELETE. A ja chcę zbudować taką procedurę która tylko wyciągnie mi dane z jednej tabeli i wyeksportuje do drugiej. Problem w tym, że nie wiem jak powinna wyglądać prawidłowa składnia, ponadto w nowej tabeli (xtexport..) są wypełniane inne kolumny dla których wcześniej deklarowane są pewne wartości, z którymi tez mam problem.

Ale dzięki za respond ;)

0

napisz najpierw selecta, który wyciągnie Ci dokładnie te dane, które chcesz zapisać do nowej tabeli. Jak to zrobisz to potem będzie z górki

0

Jestem totalnie nieogarnięty jeżeli chodzi o te zmienne złożone. Próbowałem zmontować coś takiegom ale niestety nie bangla(complied with errorrs, których nie pokazuje):

create or replace
procedure procedura_testowa

is

begin

  nOperation kopia_xtexport_table_1 .OPERATION%TYPE  := 0;
  nSchemaId kopia_xtexport_table_1 .SCHEMA_ID%TYPE  := 3600;
  nParentTag kopia_xtexport_table_1 .PARENT_TAG%TYPE := -1;
  nChildTag kopia_xtexport_table_1 .CHILD_TAG%TYPE  := 3600;
  nExportStatus kopia_xtexport_table_1 .STATUS%TYPE  := 0;
  vcTransactionId kopia_xtexport_table_1 .DBMSTRANSACTION_ID%TYPE := DBMS_TRANSACTION.LOCAL_TRANSACTION_ID;

  --Fields to be exported are
  nRatingId        RATING.RATING_ID%TYPE := NULL;
  nDnRatingAttributeId  RATING.DN_RATING_ATTRIBUTE_ID%TYPE := NULL;
  nPeriodId        RATING.PERIOD_ID%TYPE := NULL;
  nTeamId         RATING.TEAM_ID%TYPE := NULL;
  nAlignmentId      RATING.ALIGNMENT_ID%TYPE := NULL;
  nCustomerId       RATING.CUSTOMER_ID%TYPE := NULL;
  nAffiliationId     RATING.AFFILIATION_ID%TYPE := NULL;
  nProductId       RATING.PRODUCT_ID%TYPE := NULL;
  vcValuMax        RATING.VALUE_MAX%TYPE := NULL;
  vcValuMin        RATING.VALUE_MIN%TYPE := NULL;
  vcExternalId_1     RATING.EXTERNAL_ID_1%TYPE := NULL;
  nUserAccountId     RATING.USER_ACCOUNT_ID%TYPE :=NULL;
  iTenantID        NUMBER (16);
  vcPeriodIdNULL     varchar2(10):= NULL;
  vcTeamIdNULL      varchar2(10):= NULL;
  vcAlignmentIdNULL    varchar2(10):= NULL;
  vcAffiliationIdNULL   varchar2(10):= NULL;
  vcProductIdNULL     varchar2(10):= NULL,
  vcUserAccountIdNULL   varchar2(10):= NULL

INSERT INTO kopia_xtexport_table_1 (
    XTEXPORT_ID,
    SCHEMA_ID,
    OPERATION,
    PARENT_TAG,
    CHILD_TAG,
    STATUS,
    TIME_STAMP,
    DBMSTRANSACTION_ID,
    KEY_1,
    IDENTIFIER_1,
    IDENTIFIER_2,
    IDENTIFIER_3,
    IDENTIFIER_4,
    IDENTIFIER_5,
    IDENTIFIER_6,
    IDENTIFIER_7,
    STRING_1,
    STRING_2,
    IDENTIFIER_8,
    CODE_1,
    CODE_2,
    CODE_3,
    CODE_4,
    CODE_5,
    CODE_6,
    TENANT_ID
  )

  VALUES

  (
    XTEXPORT_ID_SEQ.NEXTVAL,
    nSchemaId,
    nOperation,
    nParentTag,
    nChildTag,
    nExportStatus,
    SYSDATE,
    DBMSTRANSACTION_ID_seq.nextval,
  (SELECT
  External_id_1,
  dn_rating_attribute_id,
  period_id,
  team_id,
  alignment_id,
  customer_id,
  affiliation_id,
  product_id,
  value_min,
  value_max,
  user_account_id FROM rating),
  vcPeriodIdNULL,
    vcTeamIdNULL,
    vcAlignmentIdNULL,
    vcAffiliationIdNULL,
    vcProductIdNULL,
    vcUserAccountIdNULL,
  (SELECT tenant_id FROM rating)

    )
  end 
  ;
0
Misiekd napisał(a)

napisz najpierw selecta, który wyciągnie Ci dokładnie te dane, które chcesz zapisać do nowej tabeli. Jak to zrobisz to potem będzie z górki

0

no ale w czym masz problem bo ja cały czas nie wiem. Jak masz selecta, który zwraca Ci WSZYSTKO to co chcesz to co za problem napisać

INSERT INTO dupa(dupa_1, dupa_2, dupa_n) SELECT i_tutaj_pola_które_już_masz FROM tabela_z_której_ma_to_być

i to CAŁA procedura. Możesz do niej przekazywać jakieś ID czy coś innego aby zawęzić wyniki selecta.

Zauważ, że te dane, które chcesz JUŻ SĄ w tabeli.

0

Dzięki Scovron, Misiekd za rady (pomocne) i Madmike za correcte :) ogarnąłem budując poprawną składnię i pozbywając się tych zmiennych wmontowywując je w SELECTA.

Pozdrówki, zamykam temat

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0