Próbuję zaszyfrować hasło w bazie danych oracle. To jest kod

ALTER SYSTEM SET ENCRYPTION KEY AUTHENTICATED BY "haslo";

CREATE TABLE uzytkownicy(
   login VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   haslo VARCHAR(10) encrypt,
   typ VARCHAR(10)
);

Czy takie coś wystarczy czy coś jeszcze powinno być?