Optymalizacja zapytania SQL

0

Witam Forumowiczów.
Chciałbym zoptymalizować zapytanie SQL, które wyciąga z systemu ERP zlecenia produkcyjne, w których pozostało jeszcze coś do zrealizowania. Dodam, że pozakładałem już indeksy i zmieniłem podzapytania na JOINy z zapytaniami, co poprawiło już szybkość wykonywania zapytania, ale czas jego wykonywania wciąż pozostawia wiele do życzenia. Wszelka pomoc z Waszej strony mile widziana. Poniżej zapytanko:

CREATE PROCEDURE [dbo].[CSProdGetOrdersOfDirector](
@usr_id AS CHAR(20)
)
AS
BEGIN
	DECLARE @freefield2 AS CHAR(50)
	IF @usr_id IS NOT NULL AND LTRIM(RTRIM(@usr_id)) != ''
	BEGIN
		SELECT @freefield2 = freefield2 FROM humres with(nolock) where usr_id = @usr_id     
		IF @freefield2 IS NOT NULL AND LTRIM(RTRIM(@usr_id)) != ''
		BEGIN
			 SELECT ItemCode, ItemDescription, Version, ProductionOrderNumber, PlannedStartDate, PlannedEndDate, 
			 ProductionOrderDate, Planned,Realized,(Planned-Realized) as ToRealize, ItemClass, Class_09, UserField_09 
			 FROM 
			 (  
					SELECT ItemCode = g.artcode, ItemDescription = Items.Description, ItemClass = Items.Class_10,  
					MIN(g.starttime) AS PlannedStartDate, Max(g.endtime) AS PlannedEndDate,  
					Version = MAX(g.comp_code), ProductionOrderNumber = p.Projectnr,  
					ProductionOrderDate = p.syscreated, 
					Planned = MAX(ISNULL(ProjectsPlanned.planned, 0)),
					Realized = MAX(ISNULL(ProjectsRealized.realized, 0)),  
					Class_09 = Items.Class_09 , UserField_09 = Items.UserField_09 
					FROM PrProject p  
					WITH(NOLOCK)  
					JOIN gbkmut g WITH(NOLOCK) ON p.ProjectNr=g.project AND g.bud_vers='MRP'  
					AND g.transtype='B' AND g.freefield1='P' AND g.transsubtype = 'A'   
					JOIN Items WITH(NOLOCK) ON Items.ItemCode=g.artcode  
					AND Items.GLAccountDistribution=g.reknr
					LEFT JOIN
					(
						 SELECT project = g2.project, planned = ISNULL(SUM(g2.aantal), 0)
						 FROM gbkmut g2 WITH(NOLOCK) 
						 JOIN Items i2 WITH(NOLOCK) ON i2.ItemCode=g2.artcode 
						 AND i2.GLAccountDistribution=g2.reknr 
						 WHERE g2.bud_vers='MRP'                 
						 AND g2.transtype='B' AND g2.freefield1='P' AND g2.transsubtype = 'A' AND g2.checked = 1
						 GROUP BY g2.project
					) ProjectsPlanned ON g.project = ProjectsPlanned.project
					LEFT JOIN
					(
						 SELECT project = ch.ProjectNr, realized = COUNT(ch.ID)
						 FROM CSProdMNIHistory ch WITH(NOLOCK)
						 LEFT JOIN CSProdData cda WITH(NOLOCK) ON cda.MNI = ch.MNI 
						 WHERE --ch.ProjectNr = p.ProjectNr  
						 cda.IsMultiblock = 0 AND cda.IsMultibox = 0 AND ch.OperationCode =  
						 (
							  SELECT TOP 1 sub_co.OperationCode 
							  FROM CSProdOperations sub_co WITH(NOLOCK)
							  LEFT JOIN recipe sub_r WITH(NOLOCK) ON sub_r.itemreq = sub_co.ItemCode  
							  LEFT JOIN CSProdMNIHistory sub_ch WITH(NOLOCK) ON sub_r.itemprod = sub_ch.itemcode  
							  WHERE sub_ch.ProjectNr = ch.ProjectNr ORDER BY sub_r.sequenceno DESC
						 )
						 GROUP BY ch.ProjectNr
					) ProjectsRealized ON g.project = ProjectsRealized.project
					WHERE p.Type='P'  
					AND p.status <> 'C'  
					AND NOT (g.Checked=0 AND g.BlockItem=1 AND g.Reviewed=1)  
					AND ((g.checked=1 and g.blockitem=0 and g.reviewed=0) OR (g.checked=1 and g.blockitem=0 and g.reviewed=1))  
					AND p.Status='A' And Class_09= @freefield2  
					AND ((g.warehouse = 'WG01' AND Items.Class_10 = 'WRG') OR (g.warehouse = 'PW01' AND Items.Class_10 = 'PLP'))  
					AND Items.Assortment NOT IN ('206', '301', '302') 
					GROUP BY g.artcode, Items.Description, Items.Class_10, p.syscreated,  
					p.ProjectNr, Items.Class_09,  
					Items.UserField_09 
			 ) T  
			 Where Planned - Realized > 0 
			 ORDER BY ProductionOrderNumber 
		END     
	END
END
GO
0

bez planu zapytania i DDLa możemy sobie jedynie siąść i piwko wypić

0

Bez znajomości użytych tabel ciężko powiedzieć czy złączenia są właściwe. Nie wiemy też nic o indexach, ale złączeń i filtrów jest an tyle dużo że pewnie w wielu miejscach i tak są nieużywane.
Za 1000zł jako konsultant mogę podjąć się analizy :D:D:D

Poza tym daj plan wykonania.

Planned - Realized > 0 można zastąpić Planned > Realized, zawsze jedna operacja arytmetyczna dla iluś tam wierszy mniej
Items.Assortment NOT IN ('206', '301', '302') jako Items.Assortment <> '206' and Items.Assortment <> '301' and Items.Assortment <> '302', chociaż ten in jest na tyle mały że nie wiem czy jakiś zysk to przyniesie

to też mi się nie podoba

ch.OperationCode =  
                         (
                              SELECT TOP 1 sub_co.OperationCode 
                              FROM CSProdOperations sub_co WITH(NOLOCK)
                              LEFT JOIN recipe sub_r WITH(NOLOCK) ON sub_r.itemreq = sub_co.ItemCode  
                              LEFT JOIN CSProdMNIHistory sub_ch WITH(NOLOCK) ON sub_r.itemprod = sub_ch.itemcode  
                              WHERE sub_ch.ProjectNr = ch.ProjectNr ORDER BY sub_r.sequenceno DESC
                         )

lepiej to podzapytanie zjoinuj po grupowaniu z tym gdzie jest ono w warunku

czy prawie na końcu ten wielki group by

GROUP BY g.artcode, Items.Description, Items.Class_10, p.syscreated,  
                    p.ProjectNr, Items.Class_09,  
                    Items.UserField_09 

musi tam być? unikaj raczej grupowania po polach typu Description. Czy nie można zgrupować po mniejszej liczbie pól, a pożniej znowu zjoiować z i Items po indexie aby dołączyć Description. Często takie rozwiązanie jest lepsze.

0

Witam,
Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj wieczorkiem wprowadzę zasugerowane zmiany i postaram się o plan zapytania :)
Pzdr

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1