oracle - odejmowanie....?

0

witam,

potrzebuje napisać skrypt w pl/sql do losowania liczb.... problem w tym... ze wywala mi dość głupi błąd... którego nie potrafię usunąć. nie jestem wybitny, ani nawet dobry z tego, jest to dla mnie nowość.... więc bądźcie delikatni:

set serveroutput on
declare
  type type_tab
  is table of pls_integer
  index by pls_integer;

  tab_liczb type_tab;
  idx pls_integer;
  pilka pls_integer;
  licznik pls_integer;
  i pls_integer;
  max pls_integer;
  j pls_integer;

  -- zmienna tablicy
  v_wylosowane wylosowane%ROWTYPE;
begin
  for idx in 1 .. 49 -- wypelniamy tablice
  loop

  tab_liczb(idx) := idx;
  --dbms_output.put_line(tab_liczb(idx) || ' ');
  end loop;

  max := 50;

  for i in 1 .. 6
  loop
  licznik := max - i;
   -- pilnujemy przedzialu
  pilka := dbms_random.value(1, licznik); -- losujemy

  update wylosowane
  set v_wylosowane.liczby = tab_liczby(pilka)
  where id = i;
  delete(pilka)
  end loop;

exception
  when others
  then

  dbms_output.put_line(sqlerrm);

end;
/ 

a to jest błąd jaki mi wypluwa

SQL> @losowanie.sql
    licznik := max - i;
              *
ERROR at line 28:
ORA-06550: line 28, column 17:
PLS-00103: Encountered the symbol "-" when expecting one of the following:
(
ORA-06550: line 35, column 9:
PLS-00103: Encountered the symbol "PILKA" when expecting one of the following:
( select

jakieś sugestie o co mu chodzi?

p.s. w teorii ma to wylosować liczbę z danego przedziału wstawić do tabeli, problem polega na tym, że nie może losować dwa razy tej samej liczby.

0

okej, dobra... poprawiłem te błędy... dzięki temu, że tutaj podświetlana jest składnia, to widziałem swój błąd. chodziło o to, że zmienna max jest w sumie poleceniem czy jakimś innym słowem kluczowym....

teraz męczę się z inny bykami, które tam się znajdują

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0