Pole numeryczne

0

Cały czas w C# brakowało mi porządnego pola numerycznego. Jakoś w clipperze moglo byc pomimo tego, ze w clipperze niczego nie bylo a w C# nie ma choć jest wszystko ;-)
No wiec napisalem sobie wreszcie obsluge takiego pola.
Problem w tym, ze chcac uniknac kazdorazowego wklejania kodu (badz wywolywania metod) do eventsow przydalby sie wstepnie zdefiniowany taki TextBox. Tyle, ze nie wiem jak się do tego zabrac.
Częściowo wykorzystałem kod z netu. Działa to tak:

 1. można wprowadzic tylko cyfry, przecinek i minus

 2. przecinek i minus moga wystapic tylko raz

 3. minus tylko na poczatku

 4. po wyjsciu z pola wartosc jest zaokraglana do 2 miejsc po przecinku

 5. po wyjsciu sa wstawiane seperatory tysiecy

 6. przy wejsciu seperatory tysiecy sa usuwane
  Poniżej kod obsługujący pole numeryczne:

  using System.Globalization;
  using System.Text.RegularExpressions;

   private void NominalTextBox_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
   {
     string decimalSeparator = numberFormatInfo.NumberDecimalSeparator;
     string negativeSign = numberFormatInfo.NegativeSign;
     string keyInput = e.KeyChar.ToString();
  
     if (Char.IsDigit(e.KeyChar))
     {
       // digit is OK
     }
     else if (keyInput.Equals(decimalSeparator) || keyInput.Equals(negativeSign))
     {
       // Decimal separator is OK
       if (keyInput.Equals(decimalSeparator) & ((TextBox)sender).Text.IndexOf(decimalSeparator) != (-1))
       {
         e.Handled = true; // przecinek moze wystapic tylko raz
       }
       else if (keyInput.Equals(negativeSign) & ((TextBox)sender).Text.IndexOf(negativeSign) != (-1))
       {
         e.Handled = true; // minus moze wystapic tylko raz
       }
       else if (keyInput.Equals(negativeSign) & ((TextBox)sender).SelectionStart != 0)
       {
         e.Handled = true; // minus moze byc tylko na poczatku
       }
  
     }
     else if (e.KeyChar == '\b')
     {
       // Backspace key is OK
     }
     //  else if ((ModifierKeys & (Keys.Control | Keys.Alt)) != 0)
     //  {
     //   // Let the edit control handle control and alt key combinations
     //  }
     else
     {
       // Consume this invalid key and beep
       e.Handled = true;
       //  MessageBeep();
     }
  
   }
  
   private void NominalTextBox_Leave(object sender, EventArgs e)
   {
     string decimalSeparator = numberFormatInfo.NumberDecimalSeparator;
     string groupSeparator = numberFormatInfo.NumberGroupSeparator;
  
    ((TextBox)sender).Text = decimal.Round(decimal.Parse(((TextBox)sender).Text), 2).ToString();
    int pozycjaPrzecinka = ((TextBox)sender).Text.IndexOf(decimalSeparator);
     if (pozycjaPrzecinka==(-1)) 
       ((TextBox)sender).Text = ((TextBox)sender).Text + decimalSeparator + "00";
     else if ((((TextBox)sender).Text.Length) - pozycjaPrzecinka == 2)
       ((TextBox)sender).Text = ((TextBox)sender).Text + "0";
     string numberMask="";
     int seperator = 6;
     for (int i = 0; i <= ((TextBox)sender).Text.Length - 1; i++)
     {
       numberMask = ((TextBox)sender).Text.Substring(((TextBox)sender).Text.Length - i - 1, 1) + numberMask;
       if (numberMask.Length == seperator)
       {
         numberMask = groupSeparator + numberMask;
         seperator = seperator + 4;
       }
  
     }
     ((TextBox)sender).Text = numberMask.Trim();
   }
  
  
   private void NominalTextBox_Enter(object sender, EventArgs e)
   {
     ((TextBox)sender).Text=Regex.Replace(((TextBox)sender).Text, @"\s", "");
   }
  
</ol>
0

Przenioslem kod do metod statycznych i obsluga juz jest nieco latwiejsza ale nie wiem czy nie mozna tego jeszcze lepiej zrobic.

private void NominalTextBox_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
Pomocne.PoleNumeryczne.PoleNumeryczne_KeyPress(sender, e);
}

  private void NominalTextBox_Leave(object sender, EventArgs e)
  {
    Pomocne.PoleNumeryczne.PoleNumeryczne_Leave(sender, e);
  }

  private void NominalTextBox_Enter(object sender, EventArgs e)
  {
    Pomocne.PoleNumeryczne.PoleNumeryczne__Enter(sender, e);
  }
0

w tej wersji nie mozna wpisac cyfry przed minusem i moze zaokraglac do dowolnej ilosci liczb po przecinku.
Tylko caly czas pozostaje główny problem jak to wygodnie powiązać z TextBox'em

class PoleNumeryczne
{
private static NumberFormatInfo numberFormatInfo = System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.NumberFormat;
public static void PoleNumeryczne_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
string decimalSeparator = numberFormatInfo.NumberDecimalSeparator;
string negativeSign = numberFormatInfo.NegativeSign;
string keyInput = e.KeyChar.ToString();

    if (Char.IsDigit(e.KeyChar))
    {
      // digit is OK
      if (((TextBox)sender).Text.IndexOf(negativeSign) !=(-1) & ((TextBox)sender).SelectionStart==0)
      {
        e.Handled = true; // nie mozna wstawiac znakow przed minusem
      }

    }
    else if (keyInput.Equals(decimalSeparator) || keyInput.Equals(negativeSign))
    {
      // Decimal separator is OK
      if (keyInput.Equals(decimalSeparator) & ((TextBox)sender).Text.IndexOf(decimalSeparator) != (-1))
      {
        e.Handled = true; // przecinek moze wystapic tylko raz
      }
      else if (keyInput.Equals(negativeSign) & ((TextBox)sender).Text.IndexOf(negativeSign) != (-1))
      {
        e.Handled = true; // minus moze wystapic tylko raz
      }
      else if (keyInput.Equals(negativeSign) & ((TextBox)sender).SelectionStart != 0)
      {
        e.Handled = true; // minus moze byc tylko na poczatku
      }

    }
    else if (e.KeyChar == '\b')
    {
      // Backspace key is OK
    }
    //  else if ((ModifierKeys & (Keys.Control | Keys.Alt)) != 0)
    //  {
    //   // Let the edit control handle control and alt key combinations
    //  }
    else
    {
      // Consume this invalid key and beep
      e.Handled = true;
      //  MessageBeep();
    }

  }

  public static void PoleNumeryczne_Leave(object sender, EventArgs e, int iloscPoPrzecinku)
  {
    string decimalSeparator = numberFormatInfo.NumberDecimalSeparator;
    string groupSeparator = numberFormatInfo.NumberGroupSeparator;

    ((TextBox)sender).Text = decimal.Round(decimal.Parse(((TextBox)sender).Text), iloscPoPrzecinku).ToString();
   int pozycjaPrzecinka = ((TextBox)sender).Text.IndexOf(decimalSeparator);
   StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
    int iloscZnakowPoPrzecinku=(((TextBox)sender).Text.Length) - pozycjaPrzecinka-1;
   if (pozycjaPrzecinka == (-1))
   {
     ((TextBox)sender).Text = ((TextBox)sender).Text + decimalSeparator;  
     stringBuilder.Append(Convert.ToChar("0"), iloscPoPrzecinku);
     ((TextBox)sender).Text = ((TextBox)sender).Text + stringBuilder.ToString();
   }
   else if (iloscZnakowPoPrzecinku != iloscPoPrzecinku)
   {
     stringBuilder.Append(Convert.ToChar("0"), iloscPoPrzecinku-iloscZnakowPoPrzecinku);
     ((TextBox)sender).Text = ((TextBox)sender).Text + stringBuilder.ToString();
   }
    string numberMask="";
    int seperator = iloscPoPrzecinku+4;
    for (int i = 0; i <= ((TextBox)sender).Text.Length -1; i++)
    {
      numberMask = ((TextBox)sender).Text.Substring(((TextBox)sender).Text.Length - i -1, 1) + numberMask;
      if (numberMask.Length == seperator)
      {
        numberMask = groupSeparator + numberMask;
        seperator = seperator + 4;
      }

    }
    ((TextBox)sender).Text = numberMask.Trim();
  }

  public static void PoleNumeryczne__Enter(object sender, EventArgs e)
  {
    ((TextBox)sender).Text=Regex.Replace(((TextBox)sender).Text, @"\s", "");
  }
}
0

napisz sobie własną kontrolkę dziedziczącą po TB

0

O Dzieki. Własnie z tym walcze. Kontrolka juz jest tylko mi sie eventy nie odpalaja.

Pozdrawiam,
Zoritt

0

No i dziala. super!
Dokładnie o to mi chodzilo.
Specjalne podziekowania dla Misiekd :-)

Pozdrawiam,
Zoritt

0

Dla porządku wkleje jeszcze początek kodu kontrolki, może sie komuś przyda.
A w ogole fajne to C# ;-)

public partial class TextBoxNumeric : TextBox { private static NumberFormatInfo numberFormatInfo = System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.NumberFormat; private int _iloscPoPrzecinku; public TextBoxNumeric() { InitializeComponent(); this.TextAlign = HorizontalAlignment.Right; this.KeyPress += new KeyPressEventHandler(this.PoleNumeryczne_KeyPress); this.Enter += new System.EventHandler(this.PoleNumeryczne_Enter); this.Leave += new System.EventHandler(this.PoleNumeryczne_Leave); } [Description("Ilość po przecinku"), Category("Behavior"), Browsable(true), DefaultValue(2)] public int iloscPoPrzecinku { get { return _iloscPoPrzecinku; } set { _iloscPoPrzecinku = value; } }
0

Chyba ostateczne wersja. Dodane:

 1. Mozna zdefiniować max i nim
 2. Nie wywala sie przy pustym polu
 3. Przy edycji liczby ze znakiem ujemnym poprawnie reaguje na zaznaczenie (select)
 4. Obsługuje pola bez części ułamkowej
  Max, min i ilość znaków po przecinku ustawia sie w propertach kontrolki w czesci "behavior"
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Drawing; using System.Data; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Globalization; using System.Text.RegularExpressions;

namespace SBD.Pomocne
{
public partial class TextBoxNumeric : TextBox
{
private static NumberFormatInfo numberFormatInfo = System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.NumberFormat;
private int _iloscPoPrzecinku = 2;
private int _zakresPlus = (-1);
private int _zakresMinus = 1;

  public TextBoxNumeric()
  {
    InitializeComponent();
    this.TextAlign = HorizontalAlignment.Right;
    this.KeyPress += new KeyPressEventHandler(this.PoleNumeryczne_KeyPress);
    this.Enter += new System.EventHandler(this.PoleNumeryczne_Enter);
    this.Leave += new System.EventHandler(this.PoleNumeryczne_Leave);
  }

  [System.ComponentModel.Description("Ilość znaków po przecinku"),
  System.ComponentModel.DisplayName("Po przecinku"),
  System.ComponentModel.Category("Behavior"),
  System.ComponentModel.Browsable(true),
  System.ComponentModel.DefaultValue(2)]
  public int iloscPoPrzecinku
  {
    get
    {
      return _iloscPoPrzecinku;
    }
    set
    {
      _iloscPoPrzecinku = value;
    }
  }

  [System.ComponentModel.Description("Max wartość. (-1) brak zakresu"),
  System.ComponentModel.DisplayName("Max wartość"),
  System.ComponentModel.Category("Behavior"),
  System.ComponentModel.Browsable(true),
  System.ComponentModel.DefaultValue(-1)]
  public int zakresPlus
  {
    get
    {
      return _zakresPlus;
    }
    set
    {
      _zakresPlus = value;
    }
  }

  [System.ComponentModel.Description("Min wartość. 1 - brak zakresu"),
  System.ComponentModel.DisplayName("Min wartość"),
  System.ComponentModel.Category("Behavior"),
  System.ComponentModel.Browsable(true),
  System.ComponentModel.DefaultValue(1)]
  public int zakresMinus
  {
    get
    {
      return _zakresMinus;
    }
    set
    {
      _zakresMinus = value;
    }
  }  public void PoleNumeryczne_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
  {
    string decimalSeparator = numberFormatInfo.NumberDecimalSeparator;
    string negativeSign = numberFormatInfo.NegativeSign;
    string keyInput = e.KeyChar.ToString();

    if (Char.IsDigit(e.KeyChar))
    {
      // digit is OK
      if (((TextBox)sender).Text.IndexOf(negativeSign) !=(-1) & ((TextBox)sender).SelectionStart==0
        & ((TextBox)sender).SelectedText.Length == 0)
      {
        e.Handled = true; // nie mozna wstawiac znakow przed minusem chyba ze jest zaznaczony
      }

    }
    else if (keyInput.Equals(decimalSeparator) || keyInput.Equals(negativeSign))
    {
      if (keyInput.Equals(decimalSeparator) & _iloscPoPrzecinku == 0)
      {
        e.Handled = true; // przy polu calkowitym nie moze sie pojawic przecinek
      }
      else if (keyInput.Equals(decimalSeparator) & ((TextBox)sender).Text.IndexOf(decimalSeparator) != (-1))
      {
        e.Handled = true; // przecinek moze wystapic tylko raz
      }
      else if (keyInput.Equals(negativeSign) & ((TextBox)sender).Text.IndexOf(negativeSign) != (-1))
      {
        e.Handled = true; // minus moze wystapic tylko raz
      }
      else if (keyInput.Equals(negativeSign) & ((TextBox)sender).SelectionStart != 0)
      {
        e.Handled = true; // minus moze byc tylko na poczatku
      }

    }
    else if (e.KeyChar == '\b')
    {
      // Backspace key is OK
    }
    //  else if ((ModifierKeys & (Keys.Control | Keys.Alt)) != 0)
    //  {
    //   // Let the edit control handle control and alt key combinations
    //  }
    else
    {
      // Consume this invalid key and beep
      e.Handled = true;
      //  MessageBeep();
    }

  }

  public void PoleNumeryczne_Leave(object sender, EventArgs e)
  {
    string decimalSeparator = numberFormatInfo.NumberDecimalSeparator;
    string groupSeparator = numberFormatInfo.NumberGroupSeparator;
    if (((TextBox)sender).Text == "")
    {
      ((TextBox)sender).Text = "0";
    }
    decimal wartoscNumeryczna = decimal.Round(decimal.Parse(((TextBox)sender).Text), _iloscPoPrzecinku);
    ((TextBox)sender).Text = wartoscNumeryczna.ToString();
   int pozycjaPrzecinka = ((TextBox)sender).Text.IndexOf(decimalSeparator);
   if (_zakresPlus != (-1))
   {
     if (_zakresPlus < wartoscNumeryczna)
     {
       MessageBox.Show("Wartość pola nie może przekraczać: " + _zakresPlus.ToString(), "SBD", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop);
       ((TextBox)sender).Focus();
     }
   }
   if (_zakresMinus != (1))
   {
     if (_zakresMinus > wartoscNumeryczna)
     {
       MessageBox.Show("Wartość pola nie może być mniejsza od: " + _zakresMinus.ToString(), "SBD", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop);
       ((TextBox)sender).Focus();
     }
   }

   StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
    int iloscZnakowPoPrzecinku=(((TextBox)sender).Text.Length) - pozycjaPrzecinka-1;
    if (_iloscPoPrzecinku == 0)
    {
      //to nie rob nic
    }
   else if (pozycjaPrzecinka == (-1))
   {
     ((TextBox)sender).Text = ((TextBox)sender).Text + decimalSeparator;  
     stringBuilder.Append(Convert.ToChar("0"), _iloscPoPrzecinku);
     ((TextBox)sender).Text = ((TextBox)sender).Text + stringBuilder.ToString();
   }
   else if (iloscZnakowPoPrzecinku != _iloscPoPrzecinku)
   {
     stringBuilder.Append(Convert.ToChar("0"), _iloscPoPrzecinku-iloscZnakowPoPrzecinku);
     ((TextBox)sender).Text = ((TextBox)sender).Text + stringBuilder.ToString();
   }
    string numberMask="";
    int seperator = _iloscPoPrzecinku+4;
    for (int i = 0; i <= ((TextBox)sender).Text.Length -1; i++)
    {
      numberMask = ((TextBox)sender).Text.Substring(((TextBox)sender).Text.Length - i -1, 1) + numberMask;
      if (numberMask.Length == seperator)
      {
        numberMask = groupSeparator + numberMask;
        seperator = seperator + 4;
      }

    }
    ((TextBox)sender).Text = numberMask.Trim();
  }

  public void PoleNumeryczne_Enter(object sender, EventArgs e)
  {
    ((TextBox)sender).Text = Regex.Replace(((TextBox)sender).Text, @"\s", "");
  }
}

}

0

wszystko ok ale zamiast podpinać się pod zdarzenia powinieneś nadpisać metody, które je wywołują

np zamiast
this.KeyPress += new KeyPressEventHandler(this.PoleNumeryczne_KeyPress);

powinieneś dać
<code class="c#">protected override void OnKeyPress(KeyPressEventArgs e)
{
  base.OnKeyPress(e);
  //i tutaj wstawić to co masz w PoleNumeryczne_KeyPress
}

to jest właśnie cała idea obiektowości - masz klasę, którą chcesz rozszerzyć to po prostu dziedziczysz po niej i nadpisujesz metody, które chcesz zmienić

0

Chetnie ... ale cos nie tak.
Nie moge przykryc KeyPress poniewaz to jest event a nie metoda. W kazdym badz razie glupi kompilator cos mi tutaj marudzi ;-)
Jest tez druga mozliwosc, ze czegos nie rozumiem ...

ps. A tak przy okazji pozdrowienia
dla Dąbrowy Górniczej! To moje ulubione miasto :-)

Pozdrawiam,
Zoritt

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1