[mssql]funkcja, Insert, ststystki

0

Witam,

Chciałbym zrobić zliczanie punktow z jednej tabeli i podzilić to na grupy z predzialami punktowymi i wyniki wrzucic do innej tabeli. Napisałem coś takiego ale nie działa. Pytanie dlaczego, i jak to poprawić aby działało. Z gory dzięki

create function statystyki
(
  @trzy int,
  @szesc int,
  @reszta int
)
RETURNS int
as

begin

declare 

  @cos int,
  @kursor Cursor,
  @punkty int

  set @cos = 1
  set @trzy =0 
  set @szesc =0
  set @reszta = 0
  set @kursor = cursor for(Select Points from tblUser)

open @kursor
Fetch next from @kursor into @punkty

while(@@Fetch_status =0)

begin

  if(@punkty<3)
      set @trzy = @trzy+1
  else if ((@punkty>2)and(@punkty<7))
      set @szesc= @szesc +1
  else
      set @reszta= @reszta+1

  fetch next from @kursor into @punkty

end

 insert into staty(do3,od3do6,od7do10) values (@trzy, @szesc,@reszta)
 return 1

end

</email>

1

A takie cos nie lepiej?

select count(*) from tblUser where Points < 3;
select count(*) from tblUser where Points between 3 and 6;
select count(*) from tblUser where Points > 6;
0

Msg 444, Level 126, State 2, Procedure statystyki, Line 124
Select statements included within a function cannot return data to a client

A wolge wrzucić potem wynik zapytania do zmiennej

set @zmienna = zapytanie ?

0

select @zmienna = count(*) ...

A blad wkleiles, bo?

0

Skoro juz funkcja mi sie skompilowala ma jeden parametr @ile varchar(20) to ja to wywołać ?
Bo jak piszę
execute nazwa('cos') to twierdzi ze Incorrect syntax near 'cos'.

Jak to poprawnie wywołać , Zwracam zmienna typu varchar(20) w ktorej jest napis jakiś ;]
</email>

0

Ech..., co to bedzie, jak google upadnie [glowa]

select user.fun('param1')

0

tak też robilem ale niestesty dostałem bład

Msg 557, Level 16, State 2, Line 1
Only functions and extended stored procedures can be executed from within a function.

co z tym mozna zrobic ?

0

Co wlasciwie starasz sie zrobic z ta funkcja? Bo mam wrazenie, ze nie widze calego obrazu sytuacji.

0

oto kod:


create function lol2
(
  @ile nvarchar(20)
)
RETURNS varchar(20) 
as
begin
  declare @trzy int
  declare @szesc int
  declare @reszta int
  declare @napis nvarchar(20) 
  set @napis = 'costam'
  DECLARE @query nvarchar(4000)

  SELECT @trzy= count(*) FROM tblUser WHERE Points < 3;
  SELECT @szesc= count(*) FROM tblUser WHERE Points BETWEEN 3 AND 6;
  SELECT @reszta = count(*) FROM tblUser WHERE Points > 6;

  SET @query ='Insert into staty(od3,od3do6,od7do10) values(@trzy,@szesc,@reszta)';
  exec sp_executesql @query

return @napis

end

to ma zliczac mi ile jest teamtow ponizej 3 pkt ile od 3 do 7 i tak dalej ... i wrzucac do innej tabeli te dane
oto co ;]
sory ale dopiero ucze sie ssql i mam pewne braki jeszcze takze sorki za swoj laicyzm w temacie

0

Ekhem... Skad pomysl na budowanie dynamicznego sqla, do tego zreszta niepoprawnie?

Wystarczy samo

Insert into staty(od3,od3do6,od7do10) values(@trzy,@szesc,@reszta)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0