Witam wszystkich. Na zaliczenie baz danych mamy zrobić projekt w powerdesigner jednak mam z tym duży problem. Nie ukrywam że jestem z tego totalnie zielony i widać coś zrobiłem źle bo po wygenerowaniu skryptu sql i wklejeniu go do SQL Anywhere otrzymuje błędy. Nie wiem czy moja baza jest źle zaprojektowana czy też coś źle robię w tym drugim programie tak więc zamieszczam całość na forum i proszę o porady.

user image
user image
user image

A tu zamieszczam zawartość pliku SQL:

/*==============================================================*/
/* DBMS name:   Sybase SQL Anywhere 10            */
/* Created on:   2010-01-24 17:00:10             */
/*==============================================================*/


if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_KIEROWCA_ZAWODNICY_KLUBY') then
  alter table Kierowca
    delete foreign key FK_KIEROWCA_ZAWODNICY_KLUBY
end if;

if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_SAMOCHOD_AUTA_KLUBY') then
  alter table Samochod
    delete foreign key FK_SAMOCHOD_AUTA_KLUBY
end if;

if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_SAMOCHOD_POBYT_WARSZTAT') then
  alter table Samochod
    delete foreign key FK_SAMOCHOD_POBYT_WARSZTAT
end if;

if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_WARSZTAT_NAPRAWA_KLUBY') then
  alter table WARSZTAT
    delete foreign key FK_WARSZTAT_NAPRAWA_KLUBY
end if;

if exists(
  select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t
  where i.table_id=t.table_id 
   and i.index_name='Zawodnicy_FK'
   and t.table_name='Kierowca'
) then
  drop index Kierowca.Zawodnicy_FK
end if;

if exists(
  select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t
  where i.table_id=t.table_id 
   and i.index_name='Kierowca_PK'
   and t.table_name='Kierowca'
) then
  drop index Kierowca.Kierowca_PK
end if;

if exists(
  select 1 from sys.systable 
  where table_name='Kierowca'
   and table_type in ('BASE', 'GBL TEMP')
) then
  drop table Kierowca
end if;

if exists(
  select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t
  where i.table_id=t.table_id 
   and i.index_name='Kluby_PK'
   and t.table_name='Kluby'
) then
  drop index Kluby.Kluby_PK
end if;

if exists(
  select 1 from sys.systable 
  where table_name='Kluby'
   and table_type in ('BASE', 'GBL TEMP')
) then
  drop table Kluby
end if;

if exists(
  select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t
  where i.table_id=t.table_id 
   and i.index_name='Miejsce_FK'
   and t.table_name='Samochod'
) then
  drop index Samochod.Miejsce_FK
end if;

if exists(
  select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t
  where i.table_id=t.table_id 
   and i.index_name='Auta_FK'
   and t.table_name='Samochod'
) then
  drop index Samochod.Auta_FK
end if;

if exists(
  select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t
  where i.table_id=t.table_id 
   and i.index_name='Samochod_PK'
   and t.table_name='Samochod'
) then
  drop index Samochod.Samochod_PK
end if;

if exists(
  select 1 from sys.systable 
  where table_name='Samochod'
   and table_type in ('BASE', 'GBL TEMP')
) then
  drop table Samochod
end if;

if exists(
  select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t
  where i.table_id=t.table_id 
   and i.index_name='Naprawa_FK'
   and t.table_name='WARSZTAT'
) then
  drop index WARSZTAT.Naprawa_FK
end if;

if exists(
  select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t
  where i.table_id=t.table_id 
   and i.index_name='WARSZTAT_PK'
   and t.table_name='WARSZTAT'
) then
  drop index WARSZTAT.WARSZTAT_PK
end if;

if exists(
  select 1 from sys.systable 
  where table_name='WARSZTAT'
   and table_type in ('BASE', 'GBL TEMP')
) then
  drop table WARSZTAT
end if;

/*==============================================================*/
/* Table: Kierowca                       */
/*==============================================================*/
create table Kierowca 
(
  ID_KLUBU       integer            not null,
  ID_KIEROWCY     integer            not null,
  IMIE         long varchar          null,
  NAZWISKO       long varchar          null,
  URODZINY       date              null,
  WYGRANE       integer            null,
  PRZEGRANE      integer            null,
  constraint PK_KIEROWCA primary key (ID_KLUBU, ID_KIEROWCY)
);

/*==============================================================*/
/* Index: Kierowca_PK                      */
/*==============================================================*/
create unique index Kierowca_PK on Kierowca (
ID_KLUBU ASC,
ID_KIEROWCY ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: Zawodnicy_FK                     */
/*==============================================================*/
create index Zawodnicy_FK on Kierowca (
ID_KLUBU ASC
);

/*==============================================================*/
/* Table: Kluby                         */
/*==============================================================*/
create table Kluby 
(
  ID_KLUBU       integer            not null,
  NAZWA_K       long varchar          null,
  ZAWODNIK       long varchar          null,
  MIEJSCE       integer            null,
  constraint PK_KLUBY primary key (ID_KLUBU)
);

/*==============================================================*/
/* Index: Kluby_PK                       */
/*==============================================================*/
create unique index Kluby_PK on Kluby (
ID_KLUBU ASC
);

/*==============================================================*/
/* Table: Samochod                       */
/*==============================================================*/
create table Samochod 
(
  ID_KLUBU       integer            not null,
  WAR_ID_KLUBU     integer            not null,
  ID_WARSZTATU     integer            not null,
  ID_AUTA       integer            not null,
  MARKA        long varchar          null,
  MODEL        long varchar          null,
  KOLOR        long varchar          null,
  POJEMNOSC_SILNIKA  float(10)           null,
  MOC         float(10)           null,
  ROK_PROD       date              null,
  constraint PK_SAMOCHOD primary key (ID_KLUBU, WAR_ID_KLUBU, ID_WARSZTATU, ID_AUTA)
);

/*==============================================================*/
/* Index: Samochod_PK                      */
/*==============================================================*/
create unique index Samochod_PK on Samochod (
ID_KLUBU ASC,
WAR_ID_KLUBU ASC,
ID_WARSZTATU ASC,
ID_AUTA ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: Auta_FK                        */
/*==============================================================*/
create index Auta_FK on Samochod (
ID_KLUBU ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: Miejsce_FK                      */
/*==============================================================*/
create index Miejsce_FK on Samochod (
WAR_ID_KLUBU ASC,
ID_WARSZTATU ASC
);

/*==============================================================*/
/* Table: WARSZTAT                       */
/*==============================================================*/
create table WARSZTAT 
(
  ID_KLUBU       integer            not null,
  ID_WARSZTATU     integer            not null,
  POJEMNOSC      integer            null,
  NAZWA_W       long varchar          null,
  constraint PK_WARSZTAT primary key (ID_KLUBU, ID_WARSZTATU)
);

/*==============================================================*/
/* Index: WARSZTAT_PK                      */
/*==============================================================*/
create unique index WARSZTAT_PK on WARSZTAT (
ID_KLUBU ASC,
ID_WARSZTATU ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: Naprawa_FK                      */
/*==============================================================*/
create index Naprawa_FK on WARSZTAT (
ID_KLUBU ASC
);

alter table Kierowca
  add constraint FK_KIEROWCA_ZAWODNICY_KLUBY foreign key (ID_KLUBU)
   references Kluby (ID_KLUBU)
   on update restrict
   on delete restrict;

alter table Samochod
  add constraint FK_SAMOCHOD_AUTA_KLUBY foreign key (ID_KLUBU)
   references Kluby (ID_KLUBU)
   on update restrict
   on delete restrict;

alter table Samochod
  add constraint FK_SAMOCHOD_POBYT_WARSZTAT foreign key (WAR_ID_KLUBU, ID_WARSZTATU)
   references WARSZTAT (ID_KLUBU, ID_WARSZTATU)
   on update restrict
   on delete restrict;

alter table WARSZTAT
  add constraint FK_WARSZTAT_NAPRAWA_KLUBY foreign key (ID_KLUBU)
   references Kluby (ID_KLUBU)
   on update restrict
   on delete restrict;