Mam w bazie danych taką asocjację:
user image

i jest problem z wydobyciem z niej wszystkich wierszy.
Próbuję taką kwerendą:

select prz.nazwa_przed as Przedmiot, s.imie_stu + ' ' + s.nazwisko_stu as Student, o.ocena as Ocena, p.tytul_prow + ' ' + p.imie_prow + ' ' + p.nazwisko_prow as Prowadzacy
from oceny o natural join przedmiot prz natural join student s natural join prowadzacy p

Ale zamiast 6 rekordów wyskakują mi 2 :<
Jeżeli dam select * from oceny wywala wszystkie rekordy
W czym tutaj mam błąd?