Po zainstalowaniu DB2 na Linux Debian nie widzę żadnego 'System' ani też 'Instance' w CC (Control Center). Nie zostały one automatycznie wygenerowane w czasie instalacji. Jak można to zrobić (automatycznie wygenerować) 'System' oraz 'Instance'?

Próbowałem też ręcznie dodać mój system, ale po kliknięciu 'Discover" widzę komunikat:
CCA1003I No DB2 system was found on the network.

Kiedy ręcznie wypełniłem nazwę systemu (komputera) "crm" - widzę błąd:
SQL30081N A communication error has been detected. Communication protocol being used TCP/IP.
etc ...

Przypuszczalnie komputer 'crm' nie został rozpoznany jako local, a kiedy zostały wprowadzane Linux oraz TCP/IP (nie ma innej opcji) to nie jest możliwe prawidłowe znalezienie systemu. Nie ma takiego komputera jako zdalnego.