Witam,
jest sobie kod.

SET TERM ^ ;CREATE PROCEDURE CRM_TOWAR_ZESTAWIENIE_ZAK (
  DATA_OD Date,
  DATA_DO Date )
RETURNS (
  TOWAR Varchar(30),
  SUMA Decimal(10,2),
  JEDNOSTKA Varchar(30) )
AS
BEGIN
  FOR
    SELECT t.CRM_TOWAR_NAZWA, SUM(z.CRM_ZAP_ILOSC), j.CRM_JEDNOSTKA_NAZWA
    FROM CRM_ZAPOTRZEBOWANIE_TABLE z
    RIGHT OUTER JOIN CRM_TOWAR_TABLE t ON z.CRM_ZAP_TOWAR_ID = t.CRM_TOWAR_ID
      JOIN CRM_JEDNOSTKA_TABLE j ON t.CRM_TOWAR_JEDNOSTKA_ID = j.CRM_JEDNOSTKA_ID
    LEFT OUTER JOIN CRM_SPOTKANIE_TABLE s ON z.CRM_ZAP_SPOTKANIE_ID = s.CRM_SPOTKANIE_ID
    WHERE s.CRM_SPOTKANIE_AKTYWNY = 1 AND
       z.CRM_ZAPOTRZEBOWANIE_AKTYWNY = 1 AND
       s.CRM_SPOTKANIE_DATA BETWEEN :data_od AND :data_do
    GROUP BY t.CRM_TOWAR_NAZWA, j.CRM_JEDNOSTKA_NAZWA
    ORDER BY t.CRM_TOWAR_NAZWA
    INTO :towar, :suma, :jednostka
  DO SUSPEND;
END^
SET TERM ; ^

Sprawa ma się tak, chce żeby mi wyświetliło wszystkie towary i sumę ich ilości z danego zakresu dat. Jeżeli nie podam warunku WHERE to jest ok, sumuje mi i wzystko, natomiast jeżeli podam warunek wehere to mi tylko wyświetla towary które są w tabeli zaopatrzenie. A mam przy towarach RIGHT OUTER JOIN. Co jest nie tak w tym kodzie?

Pozdrawiam.