Witam

wiadomo powszechnie ze wstawiajac tekst w PHP do INSERT, np "ala ma '2' koty"

$sql=" INSERT INTO tab VALUES('"ala ma '2' koty"') ";

należy wczenisej 'obrobic' specjalne znaki w tym przypadku cudzyslowy, inaczej PHP wyrzuci błąd. W bazie danych po sparsowaniu będziemy mieć mniej więcej taki zapis jak, np. "

Moje pytanie brzmi, jak zapisac cudzysłów do bazy, aby był cudzysłowem a nie jego 'zamiennikiem'