Czy używał ktoś MySQL`a z opcją --bind-address?

Niby serwer zainstalował się poprawnie jako usługa Windows, uruchamia się bez problemu, jednak nie można się z nim połączyć... Komputer posiada dwie karty sieciowe, jeden z adresów jest przekierowany na routerze na jeden z adresów zewnętrznych, stąd konieczność powiązania MySQL z konkretnym adresem ('normalnie' serwer pracował na IP drugiej karty... Teraz nie można połączyć się pod żadnym z adresów :(