Piszę w Delphi klienta do Oracle 10 na kontrolkach dbExpress.
Utworzyłem "łańcuszek szczęścia" SQLDataSet->DataSetProvider->ClientDataSet->DataSurce aby łatwo edytować kilkanaście pól, miało być miło i przyjemnie...
Niestety przy próbie zapisu wszystko wywala się na polach liczbowych, Oracle zwraca błąd "ORA-01722, invalid number".
Typ wprowadzanych danych na pewno jest poprawny, próbowałem też zmieniać typ pola na inne typy liczbowe, efekt ten sam.
Edycja tych samych pól za pomocą samego SQLDataSet przebiega bez problemu.
Jak obejść ten błąd o ile się da?

//Dopisane

Rozwiązanie: należy uzupełnić separator dziesiętny w zdarzeniu OnAfterConnect kontrolki SqlConnection

SqlConnection1.ExecuteDirect(
         'ALTER SESSION SET NLS_NUMERIC_CHARACTERS=''.,''');