Jak przyciemnić BMP ?

0

Jak przyciemnić BMP ?
Chcialem zrobić cienie pod formą w Windows 95,98,Me !
Dzięki {hello}

0

Najpierw piszesz sobie fukcje:

function Darker(Col: TColor; Percent: Byte): TColor;
var
R, G, B: Byte;
begin
R := GetRValue(Col);
G := GetGValue(Col);
B := GetBValue(Col);
R := Round(RPercent/100);
G := Round(G
Percent/100);
B := Round(B*Percent/100);
Result := RGB(R, G, B);
end;

A potem wystarczy tylko tą funkcje wykorzystać:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Pic : TBitmap;
I, J : Integer;
begin
Pic := TBitmap.Create;
try
Pic.Assign(Image1.Picture.Graphic);
for I := 0 to Pic.Width do
for J := 0 to Pic.Height do
Pic.Canvas.Pixels[i, j] := Darker(Pic.Canvas.Pixels[i, j], 50);

Image1.Picture.Graphic := Pic;

finally
Pic.Free;
end;
end;

Pozdrawiam!!!

0

A ja i tak będe wszystkich namawiał do DirectDrawa lub DelphiX gdzie jest pełno funkcji do obsługi graiki.
NaRa--I LOVE PrOgRaMz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0