Jaką składnią w C++ można pobrać informację o nazwie aktualnie używanego Systemu operacyjnego? {glowa}