Jak odczytać/zapisać dane z/do pliku pod Windows XP w VC++. Standardowe fopen, fputc a nawet klasy MFC nie działają?