Muszę napisać program dla 386EX i umiescic go we flashu 29f040, chce aby był on automatycznie uruchamiany. Jak się do tego zabrać?