Ładowanie komponętów

0

W Delphi dynamicznie tworze kilka komponętów np. TEdit ale potem kiedy chce się do nich odwołać program ich nie znajduje.
Czy ktoś wie jak przeładować program lub Updatować go.
--I LOVE PrOgRaMz

0

popatrz na kod ponizej: :-)
unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
public
end;

var
Form1: TForm1;
MyEdit : TEdit; *tutaj wpisujesz wszystkie edity ktore bedziesz tworzyl
implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
MyEdit := TEdit.Create(Self); *tworzymy edita
with MyEdit do
begin
Parent := Self ;
Top := 10 ;
Left := 10 ;
end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
MyEdit.Text := 'Delphi';
end;

end.

wszystko dziala :-)
no chyba ze nie o to chodzilo :-)---=-=[ Delphi 3, 6 ]=-=-
-=-=-==[ LKS ]==-=-=-
-=[ [email protected] ]=-

0

Dzięki Pewnie zadiała :-)
A gogusia znasz. {glowa} --I LOVE PrOgRaMz

0

gogusia znam :-)---=-=[ Delphi 3, 6 ]=-=-
-=-=-==[ LKS ]==-=-=-
-=[ [email protected] ]=-

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0