Kod programu odkrywający hasła...

0

Witam!
Czy jest ktoś kto ma lub mógłby tu wklepać na forum kod programu:

Włączam go i jak na jade na pole z gwiazdkami gdzie jest haslo to żeby pokazał w edicie co sie kryje pod tymi gwiazdkami.

0

wiem o jaki program ci chodzi bo juz taki jest (stad ten pomysl?)
ale to nie jest tak "drag&drop"
to jest wyzsza chyba sztuka-----------------
The best of programmers:)
AsTEx

0

To ten kod .. Program wczoraj przyslal mi Imperior (pozdrawiam :-) ) . Mnie potrzebny byl zeby sobie przejrzec mechanizm tworzenia formy i komponentow w winapi. Nie znalazlem sposobu zeby odkryc te gwiazdki , ale sproboj moze kod Ci cos podsunie :)

program passws;

( Password Snapper, made by Jon "s3rp3nt" Stenqvist
email: [email protected]
icq: 13348353
released 15 Feb 1999, 03:19
)

uses windows, messages;

{$R *.RES}

var wclass: twndclass;
hfont,hinst,handle,hlabel1,hlabel2,
hedit,hlabel3,hpw: hWnd;
msg: tmsg;

procedure ShutDown;
begin
SetSystemCursor(LoadCursor(0,IDC_IBEAM),OCR_IBEAM);
DeleteObject(hFont);
UnRegisterClass('Sample Class',hInst);
ExitProcess(hInst);
end;

procedure GetPassword;
var wnd:hWnd;
p:tpoint;
len:integer;
s:string;
begin
getcursorpos(p);
wnd:=windowfrompoint(p);
if wnd=hpw then exit;
hpw:=wnd;
if Sendmessage(hpw,em_getpasswordchar,0,0)&lt&gt42 then
begin
SetSystemCursor(LoadCursor(0,IDC_IBEAM),OCR_IBEAM);
Exit;
end;
SetSystemCursor(LoadIcon(hInst,'MAINICON'),OCR_IBEAM);
len:=sendmessage(hpw,wm_gettextlength,0,0)+1;
setlength(s,len);
sendmessage(hpw,wm_gettext,len,LongInt(@s[1]));
Setwindowtext(hedit,pchar(s));
end;

function WindowProc(hWnd,Msg,wParam,lParam:Longint):Longint; stdcall;
begin
Result:=DefWindowProc(hWnd,Msg,wParam,lParam);
case Msg of
WM_TIMER: GetPassword;
WM_DESTROY: ShutDown;
end;
end;

begin
hInst:=GetModuleHandle(nil);
with wClass do
begin
Style:=CS_PARENTDC;
hIcon:=LoadIcon(hInst,'MAINICON');
lpfnWndProc:[email protected];
hInstance:= hInst;
hbrBackground:=COLOR_BTNFACE+1;
lpszClassName:='PasswordSnap';
hCursor:=LoadCursor(0,IDC_ARROW);
end;

RegisterClass(wClass);

Handle:=CreateWindow('PasswordSnap','Password snapper',WS_OVERLAPPED or WS_CAPTION or WS_SYSMENU or WS_MINIMIZEBOX or WS_VISIBLE,10,10,209,124,0,0,hInst,nil);

hLabel1:=CreateWindow('Static','1. Put the cursor on a password field.',WS_VISIBLE or WS_CHILD or SS_LEFT,8,8,175,13,Handle,0,hInst,nil);
hLabel2:=CreateWindow('Static','2. Read the revealed password below.',WS_VISIBLE or WS_CHILD or SS_LEFT,8,24,182,13,Handle,0,hInst,nil);
hLabel3:=CreateWindow('Static','Coded by s3rp3nt',WS_VISIBLE or WS_CHILD or SS_LEFT,8,80,83,13,Handle,0,hInst,nil);
hEdit:=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,'Edit','',WS_VISIBLE or WS_CHILD or ES_LEFT or ES_AUTOHSCROLL,8,48,185,21,Handle,0,hInst,nil);

hFont:=CreateFont(-12,0,0,0,0,0,0,0,DEFAULT_CHARSET,OUT_DEFAULT_PRECIS,CLIP_DEFAULT_PRECIS,DEFAULT_QUALITY,DEFAULT_PITCH or FF_DONTCARE,'MS Sans Serif');

Sendmessage(hLabel1,WM_SETFONT,hFont,0);
Sendmessage(hLabel2,WM_SETFONT,hFont,0);
Sendmessage(hLabel3,WM_SETFONT,hFont,0);
Sendmessage(hEdit,WM_SETFONT,hFont,0);

SetTimer(Handle,0,10,nil);

while(GetMessage(Msg,Handle,0,0))do
begin
TranslateMessage(Msg);
DispatchMessage(Msg);
end;
end. --Pozdrawiam {hello}
Tomasz K.

0

nie napisałem go tu tylko dla tego, że on mi nie działał :)--Delphi 6
Pozdrowienia{hello} ,
Imperior

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0