Nowy numer dostępowy

0 202422 {brawo} {brawo} {brawo} {brawo} {brawo}
0 202422{brawo} {brawo} {brawo} {brawo} {brawo}
0 202422{brawo} {brawo} {brawo} {brawo} {brawo}

Szybki i w tej samej cenie. {brawo} --Delphi 2 , 6 i 5
Ciekawe pomysły i poszukiwanie rozwiązań.