Zamykanie formy

0

Pisze program do rozmów. Na głównej formie mam pole do wpisywania ksywy, adresu IP servera i portu servera. Chciałbym to przenieśc na inną formę. I teraz pytanie. Jak po zamknięciu formy zostawić dane z tych pól. Chodzi mi oto, że jak otworzę ponownie tę forme te dane dalej tam były.

0

możesz po prostu jej nie zamykać tylko ukryć Form1.hide a potem Show
lub
zrobić jakieś zmienne i skopiować dane a przy otwieraniu na nowo je tam wpisać
lub
zapisać je do pliku, pliku ini lub rejestru i dalej j/w--Pozdrowienia,
Imperior

0

Polecam Ci wykorzystanie plikow INI lub rejestrow Windows. Poczytaj o tym w dziale Delphi.--Pozdrawiam!
Adam Boduch
www.4programmers.net

0

A ja zbytnio bym nie radzil uzywac rejestrow do jakich paru glupich zmiennych...
zrob tak jak powiedzial Imperior zmienne i skopiuj zmienna:string; ziemienna:=Form1.edit1.text;...(zmienna musi byc globalna)-----------------
The best of programmers:)
AsTEx

0

Kurde mu chodzi nie o Form1.hide ale o Form1.close! tak się zamyka formatki a nie (form1.hide chowa)

0

gdbyś czytał uważniej to byś zauważył, że to jest jedno z rozwiązań - po prostu nie zamykać

Chodź częściej na lekcje języka polskiego--Pozdrowienia,
Imperior

0

Wykorzystaj REJESTR lub pliki INI, albo daj to do zmiennych--Pracuję w Delphi 5

Pozdrawiam
RockY
xrocky@o2,pl

0

Wykorzystaj jak juz to pliki INI ale ja proponuje takie rozwiązanie:

Edit1 - tu wpisujemy IP
Edit2 - tu wpisujemy IP Serwera
Edit3 - tu wpisujemy nazwe komputera

type TDane = record
Nazwa: ShortString;
IP, SerwerIP: String[15];
end;

var Tab: array of TDane;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var pom: Integer;
begin
pom := High(Tab)+1; * kolejna cyferka tablicy
SetLength(Tab,pom+1);
Tab[pom].IP := Copy(Edit1.Text,1,15); *jakby ktoś napisał więcej niż 15 zanków
Tab[pom].SerwerIP := Copy(Edit2.Text,1,15);
Tab[pom].Nazwa := Edit3.Text;
end;

procedure Zapisz;
var F: file of TDane;
i: Integer;
begin
AssignFile(F,'dane.'dtp');
Rewrite(F);
try
for i:=0 to High(Tab) do
Write(F,Tab[i]);
finally
end;
CloseFile(F);
end;

procedure Odczytaj;
var F: file of TDane;
i: Integer;
begin
AssignFile(F,'dane.'dtp');
Reset(F);
try
i:=0;
while not Eof(F) do
begin
SetLength(Tab,i+1);
Read(F,Tab[i]);
end;
finally
end;
CloseFile(F);
end;--Looknijcie na main Page - głópawa troche ale obleci ;-})

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1