Rzucam pytanie à propos ADO i Delphi.

Stworzylem w Delphi formularz, podpialem komponenty:

ADOConnection (Connected=True; Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=C:\Strona\awarie\awarie.mdb;Mode=ReadWrite;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False;
name=polaczenie.)
ADOTable (Connection=polaczenie; Table name=zgloszenie_awarii.)
ADODataSet (Command Text=(select * from zgloszenie_awarii), Command Type=cmdText, Connection=polaczenie)

i ...

co powinienem jeszcze, krok po kroku, zrobic, by moc wyswietlac dane w editbox`ach czy polach memo (czy są one standartowe - gdzie trzeba ich szukac?).

Pomozcie Please!