Pasek zadań

0

Jak można wyłączyć pasek zadań (w prgramir napisanym w delphi) albo przynajmniej zablokować klawisz z znakiem wina?

0

procedure TForm1.UkryjPasekClick(Sender: TObject);
var
wndHandle : THandle;
wndClass : array[0..50] of Char;
begin
StrPCopy(@wndClass[0], 'Shell_TrayWnd');
wndHandle := FindWindow(@wndClass[0], nil);
ShowWindow(wndHandle, SW_HIDE);

end;

procedure TForm1.PokazPasekClick(Sender: TObject);
var
wndHandle : THandle;
wndClass : array[0..50] of Char;
begin
StrPCopy(@wndClass[0], 'Shell_TrayWnd');
wndHandle := FindWindow(@wndClass[0], nil);
ShowWindow(wndHandle, SW_RESTORE);
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1