Listbox

0

Jak zrobic aby pliki z folderu c:\Windows\Temp pokazały sie w listboxie?jak juz w listboxie beda te pliki to zeby mozna bylo je usuwac po przez wcisniecie delet'a.

0

erroor napisał:
Jak zrobic aby pliki z folderu c:\Windows\Temp pokazały sie w listboxie?

var
SRec: TSearchRec;
Res: Integer;
begin
ListBox1.Items.Clear;
Res := FindFirst(C:\Windows\Temp\.', faArchive, SRec);
while Res = 0 do
begin
ListBox1.Items.Add(SRec.Name);
Res := FindNext(SRec);
end;
FindClose(SRec);
end;

jak juz w listboxie beda te pliki to zeby mozna bylo je usuwac po przez wcisniecie delet'a.

procedure TForm1.ListBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
if Key = VK_DELETE then
DeleteFile('C:\Windows\Temp\' + ListBox1.Items.Strings[ListBox1.ItemIndex]);
end;
--__________________________________
Pozdrawiam...
piechnat

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1