[DELPHI + HTML]

0

Jak w Dlephi zaimplementować wybieranie koloru w htmlu (ja sobie wybiore kolor, np z ColroDialog, i chce żeby w Edit pojawił się kod tego [email protected]
POZDRAWIAM
DELPHI RULEZ
NIECH MOCz BĘDZIE Z WAMI
:-))

0

może się przydać...

Edit1.text:=ColorToHex(ColorDialog1.Color);

Unit KoloryHTML;

Interface
Uses Graphics,SysUtils;

Function ColorToHex(K:TColor):String;
Function HexToColor(K:String):TColor;
Function ColorToHtml(K:TColor):String;
Function HtmlToColor(K:String):TColor;
Function FindC(S:String):String;

Implementation

Type TKolor=Array[0..2] Of Byte;
TRGB=Record
R,G,B:Byte;
End;

Const NazwyKolorow:Array[1..140] of String=('ALICEBLUE','ANTIQUEWHITE','AQUA','AQUAMARINE', 'AZURE','BEIGE','BISQUE','BLACK', 'BLANCHEDALMOND','BLUE','BLUEVIOLET', 'BROWN','BURLYWOOD','CADETBLUE', 'CHARTREUSE','CHOCOLATE','CORAL', 'CORNFLOWERBLUE','CORNSILK','CRIMSON','CYAN', 'DARKBLUE','DARKCYAN','DARKGOLDENROD','DARKGRAY','DARKGREEN','DARKKHAKI', 'DARKMAGENTA','DARKOLIVEGREEN','DARKORANGE', 'DARKORCHID',
'DARKRED','DARKSALMON', 'DARKSEAGREEN','DARKSLATEBLUE' ,'DARKSLATEGRAY','DARKTURQUOISE', 'DARKVIOLET','DEEPPINK', 'DEEPSKYBLUE','DIMGRAY','DODGERBLUE','FIREBRICK', 'FLORALWHITE','FORESTGREEN', 'FUCHSIA','GAINSBORO', 'GHOSTWITHE','GOLD','GOLDENROD','GRAY', 'GREEN','GREENYELLOW','HONEYDEW','HOTPINK','INDIANRED', 'INDIGO','IVORY','KHAKI','LEVENDER','LEVENDERBLUSH', 'LAWNGREEN','LEMONCHIFFON', 'LIGHTBLUE',
'LIGHTCORAL','LIGHTCYAN', 'LIGHTGOLDENRODYELLOW','LIGHTGREEN', 'LIGHTGREY','LIGHTPINK','LIGHTSALMON', 'LIGHTSEAGREEN','LIGHTSKYBLUE','LIGHTSLATEGRAY','LIGHTSTEELBLUE', 'LIGHTYELLOW','LIME','LIMEGREEN','LINEN','MAGENTA','MAROON','MEDIUMMAQUAMARINE', 'MEDIUMBLUE','MEDIUMORCHID','MEDIUMPURPLE','MEDIUMSEAGREEN', 'MEDIUMSLATEBLUE','MEDIUMSPRINGGREEN','MEDIUMTURQUOISE', 'MEDIUMVIOLETRED','MIDNIGHTBLUE','MINTCREAM',
'MISTYROSE','MOCCASIN', 'NAVAJOWHITE','NAVY','OLDLACE','OLIVE','OLIVEDRAB','ORANGE','ORANGERED', 'ORCHID','PALEGOLDENROD','PALEGREEN','PALATURQUOISE','PALEVIOLETRED', 'PAPAYAWHIP','PEACHPUFF','PERU','PINK','PLUM','POWDERBLUE','PURPLE','RED', 'ROSYBROWN','ROYALBLUE','SADDLEBROWN','SALMON','SANDYBROWN', 'SEAGREEN','SEASHELL','SIENNA','SILVER','SKYBLUE','SLATEBLUE', 'SLATEGRAY','SNOW','SPRINGGREEN','STEELBLUE',
'TAN','TEAL','THISTLE','TOMATO', 'TURQUOISE','VIOLET','WHEAT','WHITE','WHITESMOKE','YELLOW', 'YELLOWGREEN');
KodyKolorow:Array[1..140] of TKolor=(($F0,$F8,$FF), ($FA,$EB,$D7),($00,$FF,$FF),($7F,$FF,$D4),($F0,$FF,$FF),($F5,$F5,$DC), ($FF,$E4,$DC),($00,$00,$00),($FF,$EB,$CD),($00,$00,$FF),($8A,$2B,$E2), ($A5,$2A,$2A),($DE,$B8,$87),($5F,$9E,$A0),($7F,$FF,$00),($D2,$69,$1E), ($FF,$7F,$50),($64,$95,$ED),($FF,$F8,$DC),($DC,$14,$3C),($00,$FF,$FF), ($00,$00,$8B),($00,$8B,$8B),($B8,$86,$0B),($A9,$A9,$A9),($00,$64,$00),
($BD,$B7,$6B),($8B,$00,$8B),($55,$6B,$2F), ($FF,$8C,$00),($99,$32,$CC),($8B,$00,$00),($E9,$96,$7A),($8F,$BC,$8F), ($48,$3D,$8B),($2F,$4F,$4F),($00,$BF,$FF),($94,$00,$D3), ($FF,$14,$93),($00,$BF,$FF),($69,$69,$69),($1E,$90,$FF),($B2,$22,$22), ($FF,$FA,$F0),($22,$8B,$22),($FF,$00,$FF),($DC,$DC,$DC),($F8,$F8,$FF), ($FF,$D7,$00),($DA,$A5,$20),($80,$80,$80),($00,$80,$00),($AD,$FF,$2F), ($F0,$FF,$F0),($FF,$69,$B4),
($CD,$5C,$5C),($4B,$00,$82),($FF,$FF,$F0), ($F0,$E6,$8C),($E6,$E6,$FA),($FF,$F0,$F5),($7C,$FC,$00),($FF,$FA,$CD), ($AD,$D8,$E6),($F0,$80,$80),($E0,$FF,$FF),($FA,$FA,$D2),($90,$EE,$90), ($D3,$D3,$D3),($FF,$B6,$C1),($FF,$A0,$7A),($20,$B2,$AA),($87,$CE,$FA), ($77,$88,$99),($B0,$C4,$DE),($FF,$FF,$E0),($00,$FF,$00),($32,$CD,$32), ($FA,$F0,$E6),($FF,$00,$FF),($80,$00,$00),($66,$CD,$AA),($00,$00,$CD), ($BA,$55,$D3),
($93,$70,$DB),($3C,$B3,$71),($7B,$68,$EE), ($00,$FA,$9A),($48,$D1,$CC),($CD,$15,$85),($19,$19,$70),($F5,$FF,$FA), ($FF,$E4,$E1),($FF,$E4,$B5),($FF,$DE,$AD),($00,$00,$80),($FD,$F5,$E6), ($80,$80,$00),($6B,$8E,$23),($FF,$A5,$00),($FF,$45,$00),($DA,$70,$D6), ($EE,$E8,$AA),($98,$FB,$98),($AF,$EE,$EE),($DB,$70,$93),($FF,$EF,$D5), ($FF,$DA,$B9),($CD,$85,$3F),($FF,$C0,$CB),($DD,$A0,$DD), ($B0,$E0,$E6),($80,$00,$80),
($FF,$00,$00),($BC,$8F,$8F),($41,$69,$E1), ($8B,$45,$13),($FA,$80,$72),($F4,$A4,$60),($2E,$8B,$57),($FF,$F5,$EE), ($A0,$52,$2D),($C0,$C0,$C0),($87,$CE,$EB),(
$6A,$5A,$CD),($70,$80,$90), ($FF,$FA,$FA),($00,$FF,$7F),($46,$82,$B4),($D2,$B4,$8C), ($00,$80,$80),($D8,$BF,$D8),($FF,$63,$47),($40,$E0,$D0),($EE,$82,$EE), ($F5,$DE,$B3),($FF,$FF,$FF),($F5,$F5,$F5),($FF,$FF,$00),($9A,$CD,$32));

Function Hex(Var I:Byte):String;
Var T:Byte;

Function L(I:Byte):Char;
Begin
Result:=#0;
Case I Of
0..9 =Chr(Ord('0')+I);
10..15=Chr(Ord('A')+I-10);
End;
End;

Begin
T:=I Div 16;
I:=I-T*16;
Result:=L(T)+L(I);
End;

Function UnHex(S:String):Byte;

Function L(Var Z:Char):Byte;
Var I:Byte;
Begin
Z:=UpCase(Z);
I:=Ord(Z);
Result:=0;
If (I>47) And (I64) And (I

0

cały program wkleił - nio niexle :P--Spin
Delphi - Lets make Windows better....

0

ciekawe kto byl natyle cierpliwy zeby to wszystko wpisywac (te tablice...)--Vroc
&ltDelphi Knight&gt

0

Ja go pisałem dawno, ale znalazłem stronę z tabelkami kolorów Ctrl C w IE a potem tylko napisałem program,
który mi to ładnie ułożył. Często korzystam przy pisanie jednego proga z dodatkowych
--Szymek

Doświadczenie - jest to coś co zdobywasz tuż po chwili kiedy go potrzebowałeś.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1