Pełny ekran

0

Chciałbym z tworzyć taki program który by się otwierał na całym ekranie i miał BorderStyle ustawiony na bsNone a także żeby niebyło widać paska zadań windowsa.
Czy ktoś ma jakieś propozycje .
Z góry dzięki

0

Michał w dniu 26.3.2002 15:39 napisal:
Chciałbym z tworzyć taki program który by się otwierał na całym ekranie i miał BorderStyle ustawiony na bsNone a także żeby niebyło widać paska zadań windowsa.
&gtCzy ktoś ma jakieś propozycje .
&gtZ góry dzięki
---Jezeli programujesz w API to moge ci pomoc. Napisz na: [email protected]

0

W formie możesz ustawic aligment na client i wtedy rozszerzy się na cały ekran. Jeśli cię nie zadowoli efekt to możesz ukryc zupełnie pasek zadań a po zakończeniu pokazać. Jak to zrobić znajdziesz w faq.--Delphi 6
Pozdrowienia,
Imperior

0

spróbUj tego:

Jak wiadomo ustawienie stanu formy na wsMaximized powoduje jej maksymalizację. Niestety okno powiększa swoje rozmiary przykrywając pulpit, ale pozostawiając na wierzchu pasek zadań z Menu Start. Aby tego uniknąć wystarczyc wywołać poniższą procedurkę:

procedure ExtraMaximize(MyForm: TForm);

begin
if FindWindow('Shell_TrayWnd',nil) = 0
then MyForm.WindowState := wsMaximized
else with MyForm do
begin
WindowState:=wsNormal;
BorderStyle:=bsSingle;
Top:=0;
Left:=0;
Width:=GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
Height:=GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN)+GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION);
end;
end;

Parametrem funkcji jest obiekt reprezentujący okienko, które chcemy poddać modyfikacji. W pierwszym kroku sprawdzamy, czy istnieje pasek zadań:

if FindWindow('Shell_TrayWnd',nil) = 0

Jeśli funkcja zwróci wartość 0, to pasek nie istnieje, czyli pracujemy w Windows 3.x lub NT 3.x. W takim przypadku wystarczy zwykła maksymalizacja okienka poprzez
modyfikację właściwości WindowState. Jeżeli jednak pasek istnieje, konieczne staje się wykonanie bardziej skomplikowanych działań. Najważniejszym z nich jest
modyfikacja szerokości i wysokości. Aby ustalić rozmiary pełnego ekranu posługujemy się funkcją GetSystemMetrics. Szerokość ustawiamy zgodnie z wartością
SM_CXSCREEN. Jednak już dla wysokości należy zsumować wysokość ekranu (SM_CYSCREEN) oraz rozmiar paska tytułowego okna (SM_CYCAPTION). Równie
ważne jest ustawienie właściwości BorderStyle na bsSingle. Dzięki temu użytkownik nie będzie miał możliwości zmniejszenia rozmiaru okienka, a jednocześnie
zachowa zdolność do jego minimalizacji.
Funkcję najwygodniej jest wywołać w module projektu zaraz po Application.CreateForm.

Pozdrowienia dla całego FORUM--Marco_99

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0