Jak za pomoca spinedit zmienac date w datetimer?

speed