Jak można narysować kwadrat,kolo,prosta w komponecie F1book?(Rysowanie figur tak jak w paincie)