Wyświetlenie pliku htm

0

Robię edytor HTMLa co zrobić żeby po wciśnięciu przycisku zapisać plik a potem otworzyć przeglądarkę,a jeśli strona jest już zapisana ale są na niej zmiany to żeby zapisała się .

0

Skontaktuj sie ze mną na gg a pomogę!

0

Potrzebna nam przycisk i komponent SaveDialog o nazwie savefile1

uses ShellApi;

procedure TFrom1.Button1Click(Sender: TObject);
var s,savefile1 : string;
AStream : TFileStream;
begin
s:=RichEdit1.text; * Pole w stanie edycji
savefile1:=ExtractFilePath(application.ExeName)+'temp.htm'; * Zpisuje plik temp.htm
try
AStream := TFileStream.Create(savefile1,fmCreate);
try
astream.WriteBuffer(s[1],length(s));
finally
Astream.Free;
end;
except
showmessage('Meee '+savefile1); * Jak coś pójdzie nie tak :)
end;
shellexecute(self.handle,'open',@(savefile1[1]),'',@(ExtractFilePath(application.ExeName)[1]),SW_SHOWNORMAL); * otwiera w przeglądarce
end;
i to tyle {hello}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1