DelphiX i Timer

0

W jaki sposób przyspieszyć wykonanie nastepujacej czynnosci:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
form1.Width:=screen.Width;
form1.Height:=screen.Height;
Animation := TAnimation.Create(DXSpriteEngine1.Engine);
Animation.Image := Form1.DXImageList1.Items.Find('droga');
Animation.X := (screen.Width - 400) div 2;
Animation.Y := 0;
Animation.Width := Animation.Image.Width;
Animation.Height := Animation.Image.Height;
Animation.AnimCount := 5;
Animation.AnimLooped := True;
Animation.AnimSpeed := 700/1000;
Animation.AnimStart := 0;

end;

procedure TForm1.DXTimer1Activate(Sender: TObject);
begin
DXDraw1.Surface.Fill(0);
DXSpriteEngine1.Draw;
DXDraw1.Flip;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Animation.Y:= Animation.Y + 5;
DXDraw1.Surface.Fill(0);
DXSpriteEngine1.Draw;
DXDraw1.Flip;
end;

Obiekt, który jest animowany porusza się bardzo wolno. Zmieniałem wszystko włącznie z : Interval - w Timerach, Anim.Speed też i nic. W jaki sposób przyspieszyć to wszystko ?

0

W pierwszym Timerze używasz DxTimer, a w drugim Timer. Zamień ten drugi na DxTimer i ustaw interwał na 0. Wówczas na okrągło będzie wykonywane, bez przerw.--Jest jeszcze jeden błąd ... :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0