Winieta - Shit

Caq
2002-07-30 19:49
Caq
0

Witam

mam następującą procedurkę ze strony borlanda i problem bo obrazek nie ładuje mi się w 5formularzu nie wiem dlaczego??
Wiem że temat był poruszany ale nie znalazłem odpowiedzi!!!!

program Project1;

uses
Forms,
Unit1 in 'Unit.pas' {Form1},
Unit2 in 'Unit2.pas' {Form2},
Unit3 in 'Unit3.pas' {Form3},
Unit4 in 'Unit4.pas' {Form4},
Unit5 in 'Unit5.pas' {fWinieta};

{$R *.res}

const
_Stala = 25;
begin
Application.Initialize;
Form5:=TForm5.Create(Application);

try

Form5.Show;

Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Form5.ProgressBar1.Position:= Form5.ProgressBar1.Position+ _Stala;
Application.CreateForm(TForm2, Form2);
Form5.ProgressBar1.Position:= Form5.ProgressBar1.Position+ _Stala;
Application.CreateForm(TForm3, Form3);
Form5.ProgressBar1.Position:= Form5.ProgressBar1.Position+ _Stala;
Application.CreateForm(TForm4, Form4);
Form5.ProgressBar1.Position:= Form5.ProgressBar1.Position+ _Stala;

finally

Form5.Free;

end;
Application.Run;
end.

Pozostało 580 znaków

2002-07-30 22:08
0

odpowiedz prosta, jak zmieniłes sobie name forma z form5 na fWinieta to nic dziwnego, musisz sobie jeszcze zmienic tutaj tego form5 na tez [email protected] - po tej i potamtej stronie Linii Życia

Pozostało 580 znaków

Caq
2002-07-30 22:34
Caq
0

Wcale nie taka prosta odpowiedź bo to nie działa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak ktoś się w tym połapie to proszę o HELP!!!!

zamieszczam jeszcze kod winety

unit Unit5;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ComCtrls, ExtCtrls, StdCtrls ;

type
TForm5 = class(TForm)
ProgressBar1: TProgressBar;
Image1: TImage;
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form5: TForm5;
Image1: TImage;
implementation

{$R *.dfm}

end.

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0