Wie ktoś jak wysyłać i pobierać informacje z portu USB ( układ kontrolujący transmisje od strony zewnętrznego układu to EZ-USB AN2131Q Cypress'a). Dotoarłem już do części CreateFile() i DeviceIOControl(). Interesują mnie konkretnie zmienne(stałe) jakie należy uzyć w tych procedurach oraz w jaki sposób dobrać się do zmiennych(stałych) zdefiniowanych w pliku nagłówkowym sterowników dla tego układu (sterowniki napisane są w VC++ 5.0 z urzyciem DDk oraz bibliotek dostarczonych przez producenta układu EZ-USB).