Jakim poleceniem moge pobrać nazwe klikniętego Panela?

0

Ten Panel ma nazwe : Panelek[i], gdzie 'i' oznacza któryś z kolei (od 1 do ...).
A i ten Panelek[i] jest tworzony dynamicznie.

THX

0

najpierw tworzymy sobie te panelki :)

var
Panelek : array[1..5] of TPanel;
i : Integer;
begin
for i := 1 to 5 do
begin
Panelek[i] := TPanel.Create(self);
with Panelek[i] do
begin
Parent := Self;
Left := 10i;
Top := 10
i;
Name := 'Panelek'+ IntToStr(i); //nadajemy panelkowi nazwe :)
OnClick := Klik;
end;
end;
end;

a procedurka Klik wyglada tak:

procedure TForm1.Klik(Sender: TObject);
begin
ShowMessage('Kliknales na '+(Sender as TPanel).Name);
end;

do sekcji private dopisz:
procedure Klik(Sender: TObject);
---=-=[ Delphi 3, 6 ]=-=-
-=-=-==[ LKS ]==-=-=-
-=[ [email protected] ]=-

0

THX

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0