"turbo.tph" pojawia sie w czasie korzystania programu.