Drukowanie - Pilne

0

kto wie jak zrobić aby na końcu wydrukowanego tekstu za pomocą poniższej procedury wydrukować jeszce jedną linijkę. :[[ {glowa} {glowa}

procedure TForm1.ToolButton19Click(Sender: TObject);
var Line: Integer;
PrintText: TextFile;
begin
if PrintDialog1.Execute then
begin
AssignPrn(PrintText);
Rewrite(PrintText);
Printer.Canvas.Font :=listbox1.Font;
Printer.Canvas.Font.Color:=clBlack;zawsze kolor drukowanego tekstu na czarny
Printer.Canvas.Font.Size:=8;
zawsze czcionka reozmiaru 8
for Line := 1 to listbox1.items.Count - 1 do
{przerwa jest po to aby był margines inaczej obcina}

Writeln(PrintText, ' '+listbox1.items[Line]);
CloseFile(PrintText);
end;
end;

to jest kod drukowania w moim programie ale nie wiem jak zrobić aby na końcu każdej strony albo wszystkich stron wydrukował mi jeszce jedną wartość typu string.
-- Waldi Koronowo

0

for Line := 1 to listbox1.items.Count - 1 do
{przerwa jest po to aby był margines inaczej obcina}
Writeln(PrintText, ' '+listbox1.items[Line]);
Writeln(PrintText,zmienna:string);
CloseFile(PrintText);

0

:-) :-) {brawo} Dzięki działa mimo iż wcześniej też tak robiłem to niechciało działać okazało się że jest mały błąd w procedurze i musiałem wcześniej wczytać plik i przypisać go jakiejś zmiennej {brawo} -- Waldi Koronowo
[email protected]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0